zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Technik drogownictwa

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień,
a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek
i wjazdów. Zadania te technik drogownictwa może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym i mostów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.

Tryb nauczania: zaoczny

Tytuł: technik drogownictwa

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Budownictwo ogólne
Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych
Kosztorysowanie w budownictwie
Język obcy zawodowy w drogownictwie
Działalność gospodarcza w budownictwie
Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne i nawierzchniowe
Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Perspektywy pracy:

  • firmy drogowo-mostowe, budujące, utrzymujące drogi i obiekty mostowe
  • zakłady świadczące usługi w zakresie drogownictwa mostowo-drogowego
  • biura projektowe
  • organy administracji państwowej zarządzające drogami
  • centra organizacji i kierowania ruchem
  • wytwórnie mas betonu cementowego
  • zakłady prefabrykacji
  • szkoły

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia