zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia – to jest działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Tryb nauczania: zaoczny

Tytuł: technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
Język obcy w ochronie osób i mienia
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
Zabezpieczenie imprez masowych
Ochrona osób
Konwojowanie
Wyszkolenie strzeleckie
Techniki interwencyjne i samoobrona

Perspektywy pracy:

  • agencje ochrony
  • banki
  • urzędy administracji publicznej
  • wszystkie instytucje gdzie jest niezbędna ochrona

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia