Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Dzieci to nasza przyszłość, a zdrowe dzieci to zdrowa przyszłość. Jeśli wierzysz w te słowa, koniecznie wybierz kierunek Higienistka Szkolna. Po jego ukończeniu będziesz odpowiedzialna m.in. za nadzorowanie żywienia w szkole, wykonywanie badań i pomiarów dzieci, ustalanie i pilnowanie przestrzegania zasad higieny, wykonywanie szczepień i współpracę z kadrą nauczycielską w zakresie wychowania zdrowotnego w szkole.

  • Tryb nauczania:

    zaoczny

  • CZAS TRWANIA:

    1 rok

PERSPEKTYWY PRACY:

  • Placówki edukacyjne

  • Placówki oświatowe