Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Jeśli pragniesz zdobyć wiedzę o tym, jak każdego dnia czuć się lepiej i jak najdłużej pozostać w formie, a do tego chcesz szerzyć te informacje i pomagać ludziom zachować zdrowie, koniecznie wybierz ten kierunek! Jako Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej będziesz promował zdrowy tryb życia i tworzył warunki sprzyjające zdrowiu w różnych środowiskach. Pracując przy programach promocji zdrowia i aktywizując lokalne społeczności będziesz każdego dnia zmieniał życie ludzi na lepsze.

  • CZAS TRWANIA:

    1 rok

PERSPEKTYWY PRACY:

  • Gabinety dietetyczne

  • Szkoły

  • Centra promocji zdrowia

  • Nowe media

  • Prywatne kliniki