zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
15.11.12
Opiekun osoby starszej

Tryb nauczania: zaoczny

Tytuł: opiekun osoby starszej

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Organizacja opieki nad osobą starszą
Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
Metodyka pracy opiekuńczej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej
Umiejętności opiekuńcze
Aktywizacja społeczna
Organizacja wsparcia dla osoby starszej

Perspektywy pracy:

  • dom pomocy społecznej
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • hospicja
  • dzienne domy pomocy społecznej
  • środowiskowe domy samopomocy
  • organizacje pozarządowe
  • środowisko zamieszkania osoby starszej
  • szkoły

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia