• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik BHP oraz Transport i logistyka – połącz naukę na tych kierunkach, zyskaj rabat i dodatkowe kompetencje

Technik BHP oraz Transport i logistyka – połącz naukę na tych kierunkach, zyskaj rabat i dodatkowe kompetencje

31.5.2019

Czego można nauczyć się na kierunku technik BHP oraz transport i logistyka? Jakie perspektywy pracy ma osoba po ukończeniu tych kierunków? Dlaczego warto połączyć naukę na tych specjalnościach? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Żeby zdobyć ciekawy, potrzebny na rynku pracy i dobrze płatny zawód, wcale nie trzeba kończyć studiów wyższych. Można zamiast tego wybrać kształcenie policealne lub jednoroczne – albo połączyć naukę na dwóch kierunkach i mieć jeszcze szersze perspektywy zdobycia dobrej pracy. Jedną z możliwości połączenia w ten sposób nauki jest wybór kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierunku transport i logistyka.

Kierunek technik BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy muszą być przestrzegane w każdym zakładzie pracy, zarówno dużym, jak i małym. Pracodawcy podchodzą restrykcyjnie do tego tematu. Każda działalność musi spełniać wymogi przepisów BHP, a szkolenia musi przejść każdy pracownik – tzw. szkolenie stanowiskowe. W związku z tym zapotrzebowanie na techników BHP jest bardzo duże. Prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzać kontrole warunków w miejscu pracy mogą tylko uprawnione do tego osoby, posiadające wykształcenie w zakresie BHP. Wiedza zdobyta podczas kształcenia przydaje się jednak nie tylko w pracy, ale również w codziennym życiu.

Ucząc się na  kierunku technik BHP, zdobywa się wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn (chodzi głównie o prace niebezpieczne). Słuchacze uczą się podstaw przedsiębiorczości i prawa pracy, poznają zagadnienia z dziedziny ergonomii w procesie pracy i zagrożeń w środowisku pracy, poznają skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm pracownika. Poza tym kurs obejmuje naukę języka obcego branżowego, co ułatwia pracę w środowisku międzynarodowym. Zajęcia praktyczne obejmują ocenę czynników szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych i niebezpiecznych i ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Kształcenie przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest to kierunek bezpłatny, prowadzony w ramach szkół policealnych. Tryb nauczania jest zaoczny, co daje możliwość łączenia nauki z pracą. Nauka trwa 1,5 roku.

Na kierunek ten może zapisać się każdy po ukończeniu 3 lat nauki w liceum ogólnokształcącym lub po 4 latach technikum lub ukończeniu liceum dla dorosłych. Nie jest wymagane zdanie matury. Naukę można rozpocząć we wrześniu lub w lutym.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik BHP uzyskuje się kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12) oraz świadectwo MEN. Uzyskany tytuł zawodowy to technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po ukończeniu kształcenia można podjąć pracę jako specjalista ds. doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w dużych korporacjach i mniejszych firmach lub firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP. Można także sprzedawać usługi konsultacyjne podmiotom zewnętrznym. Tak naprawdę w niemal każdej firmie pracuje osoba zajmująca się BHP.

Kierunek transport i logistyka

Handel stanowi potężną dziedzinę gospodarki, a międzynarodowa wymiana dóbr i przewóz towarów są oparte na dość skomplikowanych systemach logistycznych. Dlatego na rynku pracy bardzo potrzebni są specjaliści ds. transportu i logistyki. Zajmują się układaniem planów przewozu osób i towarów, w tym surowców.

Osoba, która ukończy kierunek transport i logistyka może zajmować się spedycją i przewozem towarów, koordynować pracę magazynu, obsługiwać zamówienia, organizować transport i dostarczać towary od producenta do klienta. Będzie znała wszystkie etapy łańcucha dostaw oraz procedury transportowe. Jest to praca dla osób, które mają predyspozycje kierownicze oraz potrafią szybko podejmować przemyślane decyzje.

Na kierunku transport i logistyka słuchacze uczą się m.in.: pojęć logistyczno-transportowych, roli logistyki w przedsiębiorstwach, podstaw prawa transportowego, podstaw logistyki krajowej i międzynarodowej, zarządzania magazynem, podstaw ładunkoznawstwa i transportu wewnętrznego, procesów magazynowych (przyjmowania, składowania, kompletowania, wydawania, rozmieszczania towaru w magazynie i łańcuchu dostaw), zarządzania procesem transportu (organizacji i nadzoru), zasad zrównoważonego transportu, zasad funkcjonowania rynku transportowego oraz specyfiki branży.

Program nauczania na kierunku transport, logistyka jest skonstruowany tak – by przekazać najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę na rynku pracy. Zajęcia prowadzą wykładowcy praktykujący czynnie w swoich dziedzinach, a nie teoretycy.

Jest to kierunek jednoroczny, płatny. Tryb nauczania jest zaoczny, zatem możliwe jest łączenia nauki z pracą. Kwalifikacje zawodowe zdobywa się w ok. 10 miesięcy. Po ukończeniu kształcenia uzyskuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Na kierunek transport i logistyka może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat. Nie jest wymagane posiadanie zdanej matury. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu oraz w lutym.

Po zakończeniu nauki można podjąć pracę m.in. w : dużych korporacjach, firmach kurierskich, logistycznych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i przewozowych, a także terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych. Wybór miejsc pracy jest naprawdę szeroki.

Dlaczego warto połączyć naukę na dwóch kierunkach – technik BHP oraz transport i logistyka?

Przede wszystkim ze względów praktycznych, ale także finansowych. Kierunek transport i logistyka jest płatny, natomiast technik BHP jest bezpłatny. Zapisując się jednocześnie na dwa kierunki w szkole Żak, słuchacz otrzymuje aż 25% zniżki na kierunku płatnym. Warunkiem przyznania zniżki jest przynajmniej 50% frekwencji na kierunku bezpłatnym.

Poza tym uczęszczając na dwa kierunki, słuchacz ma możliwość zdobycia jednocześnie dwóch ciekawych i pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. Niewątpliwie zwiększa to szanse na atrakcyjne zatrudnienie po ukończeniu nauki.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.