• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Czym różni się sekretarka medyczna od rejestratorki? Jak zdobyć niezbędne kwalifikacje?

Czym różni się sekretarka medyczna od rejestratorki? Jak zdobyć niezbędne kwalifikacje?

23.6.2022

Nauka na dwóch kierunkach z jednej strony poszerza możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy, a z drugiej strony jest dla potencjalnego pracodawcy sygnałem, że jesteś ambitny, dobrze zorganizowany oraz chcesz się rozwijać i nie boisz się nowych wyzwań. Ponadto kwalifikacje zdobyte na kierunku rejestratorka medyczne świetnie uzupełniają te, które nabywasz, ucząc się na technika administracji. Dzięki obu kierunkom zyskasz wiedzę i umiejętności, które sprawią, że będziesz atrakcyjniejszym kandydatem na wiele stanowisk. Wreszcie ucząc się na dwóch kierunkach naraz – oszczędzasz. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kwalifikacje technika administracji i czym zajmuje się rejestratorka medyczna. Poznasz także różnicę pomiędzy sekretarką medyczną a rejestratorką medyczną.

Kwalifikacje technika administracji

Chociaż w pracy biurowej i administracji jest już zatrudnionych bardzo dużo osób, zapotrzebowanie na techników administracji ciągle rośnie. Dotyczy to nie tylko rozrastających się urzędów administracji państwowej i samorządowej różnego rodzaju i szczebla, lecz także wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, gdzie potrzebne są osoby, które znają się na sprawach urzędowych i kompleksowej pracy biurowej, w tym prowadzeniu dokumentacji.

Przykładowe stanowiska, na których zatrudniane są osoby kończące kierunek technik administracji to między innymi:

 • pracownicy biurowi i administracyjni,

 • konsultanci do spraw wsparcia klienta,

 • inspektorzy do spraw rejestracji,

 • pracownicy biura.

Specjalista ds. administracji to praca dla osób, które odnajdują się w zadaniach związanych z przygotowywaniem, archiwizowaniem i interpretowaniem rozmaitych dokumentów, a także zarządzeniem ich obiegiem. Najważniejsze kwalifikacje technika administracji to znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania najważniejszych przepisów prawa administracyjnego oraz prawa pracy i prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych. Ważna jest także umiejętność kompleksowej obsługi urządzeń biurowych. Nie są to jednak jedyne przydatne umiejętności i wiedza. Kwalifikacje technika administracji obejmują też między innymi:

 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, uwzględniającej planowane koszty i przychody,

 • sporządzanie protokołów i sprawozdań z zebrań i posiedzeń,

 • organizacja i udział w różnych spotkaniach służbowych,

 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych oraz sporządzanie innych dokumentów dotyczących spraw administracyjnych przedsiębiorstwa,

 • umiejętność rozróżniania, interpretowania i wykorzystania różnych informacji i danych, w tym statystycznych, przy podejmowaniu decyzji,

 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez interesantów zgodnie z przepisami prawa,

 • korzystanie z narzędzi i programów komputerowych.

Kwalifikacje rejestratorki medycznej

Absolwenci kursu rejestratorka medyczna znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju publicznych lub prywatnych placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie i gabinety (w tym stomatologiczne) oraz laboratoria medyczne i sanatoria. Zawód rejestratorki medycznej jest najczęściej kojarzony z odbieraniem telefonów i zapisywaniem pacjentów na wizyty. Kontakt z pacjentem faktycznie jest ważnym elementem tej pracy, a umiejętności miękkie rejestratorki mają bardzo duży wpływ na opinię pacjenta o placówce medycznej.

W rzeczywistości jednak, praca na tym stanowisku to znacznie większy i bardziej zróżnicowany zakres zadań. Do najważniejszych kwalifikacji rejestratorki medycznej należą między innymi:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta,

 • archiwizacja, segregacja i zarządzenie uporządkowanym obiegiem dokumentów placówki we współpracy z personelem medycznym,

 • prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, weryfikowanie ubezpieczeń pacjentów oraz pobieranie opłat i wystawianie faktur (za płatne usługi i w placówkach prywatnych),

 • sporządzanie sprawozdań i raportów okresowych o funkcjonowaniu placówki, z uwzględnieniem statystki świadczonych usług i finansów.

Podobnie jak technik administracji, rejestratorka medyczna powinna więc posiadać kwalifikacje związane z prowadzeniem dokumentacji, sprawozdawczością finansową i podstawami statystyki, czy elementarną znajomością prawa (szczególnie medycznego). Ważna jest również bazowa znajomość programów komputerowych, które mogą być potrzebne w pracy oraz wiedza o funkcjonowaniu służby zdrowia w Polsce.

Kwalifikacje sekretarki medycznej

Sekretarka medyczna wbrew pozorom i zamiennemu stosowaniu tych nazw, nie jest tą samą osobą, co rejestratorka medyczna. Sekretarka będzie jednak potrzebna w takich samych placówkach medycznych, ma zatem równie szerokie perspektywy zatrudnienia. Może znaleźć pracę w przychodniach, szpitalach i gabinetach lekarskich – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Będzie też potrzebna w sanatoriach czy laboratoriach. Sekretarka medyczna jest odpowiedzialna za zróżnicowane zadania administracyjne, takie jak:

 • organizowanie pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie dokumentacji medycznej, takiej jak karty zdrowia pacjentów lub rejestry chorych,

 • przygotowanie pomocy dydaktycznych i innych środków służących do edukacji zdrowotnej, takich jak ulotki czy plakaty,

 • przygotowanie sprawozdań z działalności danej placówki,

 • prowadzenie rozliczeń i sprawozdań finansowych danej placówki.

W związku z tak „biurowymi” obowiązkami na tym stanowisku wiele osób zastanawia się, czy sekretarka medyczna to zawód medyczny. Jak sugeruje sama jego nazwa – tak, wszystkie jej zadania są bowiem związane z funkcjonowaniem służby zdrowia.

Najważniejsze kwalifikacje zawodowe sekretarki medycznej to znajomość podstaw statystyki, sprawozdawczości finansowej, zasad prawnych dotyczących tworzenia i gromadzenia dokumentacji oraz danych osobowych czy samodzielna organizacja pracy własnej i zespołu, a także swobodna obsługa komputera – w tym umiejętność digitalizacji dokumentów.

Sekretarka medyczna a rejestratorka medyczna – różnice

Najważniejszą różnicą między sekretarką medyczną a rejestratorką medyczną jest charakter ich pracy. Sugeruje ją już sam kod zawodowy w krajowej klasyfikacji zawodów; sekretarka ma kod 334402, a rejestratorka 422603. Szczególnie istotne są tutaj dwie pierwsze cyfry, które informują o grupie zawodowej. 33 (sekretarka medyczna) wskazuje na „średni personel do spraw biznesu i administracji”, natomiast 42 (rejestratorka medyczna) – to „pracownicy obsługi klienta”.

Choć część obowiązków w przypadku obu tych zawodów będzie podobna, jak wynika ze wskazanych powyżej kwalifikacji, to jednak rejestratorki zajmują się przede wszystkim obsługą pacjentów, a sekretarki – zadaniami administracyjnymi.

Jak nauka na kierunku rejestratorka medyczna dopełnia kwalifikacje technika administracji?

Ukończenie kierunku rejestratorka medyczna otwiera Ci perspektywy pracy w nowym zawodzie oraz przygotowuje do obsługi pacjentów. W tym sensie poszerza obszary, w których możesz z powodzeniem szukać zatrudnienia. Jest także idealnym uzupełnieniem kwalifikacji przydatnych w pracy technika administracji.

Drugi kierunek nauki pozwoli Ci być bardziej wyspecjalizowanym i kompetentnym pracownikiem na stanowiskach, w których liczą się zarówno wiedza i umiejętności technika administracji, jak i znajomość branży medycznej i obowiązujących w niej procedur. Dzięki łącznym kwalifikacjom rejestratorki medycznej i technika administracji, zyskujesz znacznie większe możliwości pracy zarówno w przedsiębiorstwach świadczących usługi medyczne, jak i w organach administracji publicznej.

Po pierwsze, jesteś lepiej przygotowany do pracy na wielu różnych stanowiskach administracyjnych i biurowych zarówno w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia, jak i przedsiębiorstwach, których działalność wiąże się z branżą medyczną. Przykładem drugiego typu mogą być choćby firmy produkujące lub sprzedające sprzęt i wybory medyczne albo świadczące usługi ubezpieczeń zdrowotnych. Mogą to być również średnie i duże przedsiębiorstwa, które mają kontrahentów z branży medycznej.

Po drugie, stajesz się potencjalnie bardziej wartościowym pracownikiem dla tych jednostek administracji państwowej i publicznej, których praca w jakikolwiek sposób łączy się ze służbą zdrowia. Przykładem mogą być choćby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy wydziały i departamenty zdrowia we władzach lokalnych i samorządowych.

Dlaczego nauka na dwóch kierunkach się opłaca?

Niewątpliwie nauka jednocześnie na kursie Rejestratorka medyczna i kierunku Technik administracji – poszerzy możliwości zatrudnienia. Dzięki dodatkowym kompetencjom osoba taka ma szerszy zakres możliwości zatrudnienia oraz dostęp do bardziej wyspecjalizowanych stanowisk, a przez to większe szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Wybór takiej ścieżki edukacyjnej opłaca się także z dwóch innych powodów: jest ważną informacją o przyszłym pracowniku dla potencjalnego pracodawcy oraz pozwala zauważalnie oszczędzić.

Korzyści finansowe wynikające z nauki na dwóch kierunkach

Podjęcie nauki na drugim kierunku opłaca się również dosłownie, czyli finansowo. Jeśli zapiszesz się jednocześnie na dwa kierunki w szkole Żak, otrzymasz 25 % zniżki na czesne na kierunku płatnym (w tym wypadku: rejestratorka medyczna). Podstawowym warunkiem przyznania rabatu jest minimum 50% frekwencji na kierunku bezpłatnym (w tym wypadku: technik administracji). Jeśli z jakichś względów nie chcesz uczyć się równocześnie na dwóch kierunkach, opłaci Ci się również zacząć drugi kierunek płatny po ukończeniu pierwszego (bezpłatnego lub płatnego). Dostaniesz wtedy zniżkę w wysokości 20% na kolejnym etapie kształcenia. Oszczędzisz więc także wtedy, jeśli najpierw skończysz kierunek technik administracji, a następnie rozpoczniesz naukę na kierunku rejestratorka medyczna.

Twoja droga zawodowa w Twoich rękach!

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.