• zak.edu.pl  »  
  • Aktualności  »  
  • WYJAŚNIAMY: prawo do posługiwania się tytułem zawodowym w zawodach medycznych

WYJAŚNIAMY: prawo do posługiwania się tytułem zawodowym w zawodach medycznych

9.4.2024

Kończysz naszą szkołę medyczną i zastanawiasz się czy możesz posługiwać się tytułem medycznym? Słyszałaś/łeś coś o zmianach i chcesz się dowiedzieć czegoś więcej? Przygotowaliśmy ten artykuł z myślą właśnie o Tobie. 

Tytuł zawodowy to kwestia nie tylko prestiżu, ale przede wszystkim prawnego zabezpieczenia interesów pacjentów i zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych. W tym artykule przybliżymy zasady i procedury dotyczące posługiwania się tytułem zawodowym oraz omówimy, jak działa Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Kto ma prawo do posługiwania się tytułem zawodowym?

Uprawnienia zawodowe

Prawo do posługiwania się tytułem zawodowym mają tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodu medycznego. Oznacza to, że tylko osoby spełniające określone wymagania, takie jak technik masażysta, mogą używać odpowiednich tytułów zawodowych. Każdy tytuł zawodowy objęty ustawą, z wyjątkiem dietetyka klinicznego, podlega ochronie prawnej. Posługiwanie się tytułem bez uprawnień jest wykroczeniem.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Proces rejestracji

System ten umożliwia złożenie w formie elektronicznej wniosku o wpis do rejestru. Wymagane jest załączenie cyfrowego odwzorowania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje czyli Twojego dyplomu oraz posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Wnioski są rozpatrywane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny.

Funkcjonalności systemu

System dostępny pod adresem rizm.ezdrowie.gov.pl oferuje szereg funkcjonalności, takich jak:

  • Rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych;

  • Obsługa złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie;

  • Generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Dane przechowywane w rejestrze

Rejestr zawiera dane osobowe dotyczące osób wykonujących zawód medyczny, takie jak:

  • Numer wpisu;

  • Nazwa wykonywanego zawodu;

  • Dane dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji;

  • Informacje o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego;

  • Nazwa i adres miejsca wykonywania zawodu.

Rejestr jest jawny w zakresie danych dotyczących m.in. nazwy wykonywanego zawodu oraz miejsca wykonywania zawodu.

Ważna informacja dla słuchaczy Żaka o obowiązkach i prawach osób wykonujących zawody medyczne

Ustawiczny rozwój zawodowy

Jako osoba do wykonywania zawodu medycznego jesteś zobowiązana/y do ustawicznego rozwoju zawodowego. Co to oznacza?  Przede wszystkim regularną aktualizację wiedzy i umiejętności. Może to odbywać się w formie kształcenia podyplomowego, szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz samokształcenia, np. poprzez udział w seminariach czy publikacje naukowe.

Obowiązek staranności

Wykonywanie zawodu medycznego wiąże się z obowiązkiem działania z należytą starannością oraz przestrzegania praw pacjenta. Posiadanie tytułu zawodowego to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów.

Podsumowanie

Posługiwanie się tytułem zawodowym w zawodach medycznych to prawo zastrzeżone dla osób spełniających odpowiednie wymagania. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo w zakresie kwalifikacji zawodowych. Rejestracja w systemie jest prosta, a wszystkie procedury i wymogi zostały jasno określone w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Zapraszamy do dalszego śledzenia żakowych aktualności, gdzie na bieżąco informujemy o zmianach i nowościach.