zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Podjąć je mogą wszystkie osoby pragnące doskonalić się w danym obszarze wiedzy lub zdobyć nowe kompetencje zawodowe. Adresatami tych studiów są także nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Studia podyplomowe dają również możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Na mocy Art.2, ust.1, p.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, adresatem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie).

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
Ruszył Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego mogą Państwo sfinansować oferowane przez nas studia podyplomowe dla nauczycieli nawet w 100%!
O środki może ubiegać się każdy pracodawca (nie pracownik) w ramach pomocy de minimis.
Wnioski należy składać w Powiatowych Urzędach Pracy. Każdy urząd pracy określa swój termin składania wniosków.

Ważne! Liczy się kolejność składania wniosków, aż do wyczerpania środków.

UWAGA PROMOCJA!
„Z przyjaciółmi taniej”

 • Promocja polega na uzyskaniu przez uczestnika zniżki w opłatach na rzecz  WSBiNoZ w wysokości 100 zł za każdą osobę, która wskazana została przez  uczestnika Promocji i podjęła studia w WSBiNoZ. 
 • Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby, które w czasie obowiązywania Promocji podpiszą umowę dotyczącą podjęcia studiów podyplomowych.
 • Uzyskaną zniżkę można wykorzystać na opłatę czesnego lub innych kosztów związanych z tokiem studiów. 
 • Promocja obowiązuje w okresie rekrutacji, do 31.05.2017r. z możliwością jej przedłużenia.
 • O przedłużeniu promocji decyduje organizator.

  UWAGA PROMOCJA!
  „Drugi kierunek taniej”

 • Promocja polega na uzyskaniu przez uczestnika (który podejmuje kształcenie jednocześnie na drugim kierunku) rabatu 300 zł na drugi kierunek.

 • Promocja obowiązuje w okresie rekrutacji, do 31.05.2017r. z możliwością jej przedłużenia.

 • O przedłużeniu promocji decyduje organizator.

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia