Kurs – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cena:

1599 zł

Liczba godzin:

280

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w którejś z tych placówek albo już w nich pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Jego celem jest zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna, w tym nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych. Na nasz krótki kurs żłobkowy składa się 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk, a całość zajęć odbywa się w trybie stacjonarnym.

Co daje kurs opiekuna w żłobku?

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kompleksowo przygotowuje Cię do pracy z dziećmi do 3. roku życia. Po jego ukończeniu zdobędziesz niezbędne kwalifikacje, takie jak zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Centrum Nauki i Biznesu Żak, które uprawniają Cię do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej. Szkolenie, choć nie trwa łącznie 280 godzin, pozwoli Ci nie tylko uzyskać wiedzę teoretyczną na temat sprawowania opieki nad maluchami, ale także umiejętności praktyczne.

Wchodzisz zatem na rynek pracy z pewnym doświadczeniem. Nie będziesz całkowicie „zielony” w nowej pracy – dzięki praktykom zawodowym, które odbędziesz w trakcie naszego kursu opieki nad dziećmi, poznasz np. ciekawe pomysły na zabawy i dowiesz się, jak wyglądają zajęcia dydaktyczne. Co więcej, nauczysz się również udzielać maluchom pierwszej pomocy.

Jak wygląda kurs na opiekuna w żłobku?

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w Żaku opiera się na programie szkolenia, który został zaakceptowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (decyzja nr 4/2021).

Kto może być opiekunem w żłobku?

Aby zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym, należy zdobyć niezbędne kompetencje. Zgodnie z art. 16. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3., zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej albo pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

 • lub posiada wykształcenie minimum średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,

 • lub posiada wykształcenie średnie oraz odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Z zapisu ustawy wynika zatem, że do podjęcia zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym wystarczy ukończenie szkoły średniej oraz kursu żłobkowego, który oferujemy w Żaku. Nie musisz kończyć specjalistycznych pedagogicznych studiów kierunkowych i przygotowywać się do pracy przez wiele lat.

Warto jednak pamiętać, że opiekunka dziecięca powinna mieć nie tylko niezbędne kwalifikacje, ale też odpowiednie predyspozycje społeczne. To praca, w której niezwykle istotna jest empatia, cierpliwość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Opiekun powinien również być osobą dokładną i spostrzegawczą, by potrafił bez problemu wykryć ewentualne konflikty między podopiecznymi czy ich osobiste problemy. Istotna jest też podzielność uwagi, by opiekun potrafił zajmować się jednocześnie grupą co najmniej kilkorga maluchów. W pracy w żłobku oraz klubie dziecięcym przydają się również zdolności rytmiczne, muzyczne oraz plastyczne.

Program nauczania

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki – adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym, aspekty rozwoju dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, mechanizmy rozwoju dziecka.

 • Kompetencje opiekuna dziecka – odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów, emisja głosu.

Kurs żłobkowy w Żaku to krótkie, ale bardzo treściwe szkolenie. Całość trwa 280 godzin (3 miesiące), z czego 200 h poświęcamy na teorię, a 80 h na zajęcia praktyczne. Każdy zjazd odbywa się w trybie zaocznym, co oznacza, że uczęszczasz na zajęcia wyłącznie w weekendy. Dzięki temu możesz spokojnie połączyć naukę z obecną pracą, uczelnią czy innymi codziennymi obowiązkami.


Wymagania do zapisu:

 • wykształcenie średnie

 • ukończone 18 lat.

Miejscem/instytucją do zrealizowania praktyk są:

 1. Żłobek

 2. Klub dziecięcy z dziećmi do lat 3

 3. Przedszkole z dziećmi do lat 3

Dowiedz się więcej

V

Materiały do pobrania

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V