Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Zgodnie z nowymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej wszyscy pracownicy szkół, łącznie z ekipą sprzątającą i zatrudnionymi w stołówkach, powinni być przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy.


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oferujemy możliwość skorzystania ze szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej ich pracownikom i opiekunom. 

Celem kursu jest przygotowanie do niesienia niezbędnej pomocy w nagłych wypadkach w warunkach opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz udoskonalenia nabytych już wcześniej umiejętności. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ERC oraz z wymogami nowelizacji rozporządzenia BHP w placówkach oświatowych.
 
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny wskazuje, iż wolontariusze oraz opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych są zobowiązani do ukończenia kursu pierwszej pomocy, a także powtarzania tego szkolenia co dwa lata. Nowy wymóg ma poprawić bezpieczeństwo dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Czego nauczysz się na kursie Pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników żłobków i klubów dziecięcych w szkole Żak?

Uczestnicząc w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej poznasz zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania i odpowiedzialność moralną ratownika.

Dowiesz się co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy, zapoznasz się z podstawowym sprzętem ratowniczym. Nauczysz się jak ułożyć w pozycji bezpiecznej, jak przenosić i transportować poszkodowanego. Po szkoleniu będziesz potrafił identyfikować i opatrywać rany i krwotoki, opatrywać złamania, zwichnięcia i skręcenia. Poznasz zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, masażu serca, sztucznego oddychania metodą usta-usta, usta-nos.

  • Tryb nauczania:

    zaoczny

  • CZAS TRWANIA:

    8 godzin

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement