zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie odbywa się w oparciu o programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

Program nauczania:
język polski
język obcy nowożytny
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
Słuchacz, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu:
historia – jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
geografia, biologia, chemia lub fizyka – jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia