zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Technik weterynarii

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne
i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.

Tryb nauczania: zaoczny

Tytuł: technik weterynarii

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w weterynarii
Język obcy w weterynarii
Przepisy ruchu drogowego
Anatomia i fizjologia zwierząt
Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
Diagnostyka weterynaryjna
Choroby i pielęgnacja zwierząt
Administracja weterynaryjna
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
Zabiegi weterynaryjne
Analityka weterynaryjna
Kontrola i nadzór weterynaryjny

Perspektywy pracy:

  • lecznice dla zwierząt
  • zoo
  • laboratoria weterynaryjne
  • rzeźnie
  • zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka
  • gospodarstwa rolne i agroturystyczne
  • schroniska dla zwierząt
  • szkoły

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia