zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Opiekunka środowiskowa

Tryb nauczania: zaoczny

Zawód: opiekunka środowiskowa

Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa

Czas trwania nauki: 2 semestry

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia z socjologii
Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej
Opieka i pielęgnacja człowieka
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych

Perspektywy pracy:
ośrodki pomocy społecznej
dzienny dom pomocy społecznej
środowiskowy dom samopomocy
zakłady opiekuńczo-lecznicze
dzienne oddziały psychiatryczne
ośrodki dla niewidomych
ośrodki szkolno wychowawcze dla niesłyszących
polski związek głuchych
szkoły

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia