zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna to zawód o charakterze biurowym. Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych, kieruje pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzi dokumentację medyczną osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich
o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu:

BHP z kulturą zawodu
Technologie wspierające zadania rejestracji medycznej
Trening umiejętności społecznych
Podstawy psychologii
Podstawy marketingu i promocji usług medycznych
Organizacja pracy na stanowisku rejestracji medycznej
Dokumentowanie działalności medycznej z elementami statystyki medycznej
Komunikacja interpersonalna z pacjentem i personelem medycznym
Klasyfikacja świadczeń medycznych
Informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych

Oferta dostępna również w miastach:

Wybierz interesujący Cię kierunek

zobacz inne kierunki

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia