Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

To kierunek dla doskonale zorganizowanych i skrupulatnych osób. Po jego ukończeniu znajdziesz pracę w każdej firmie, w której produkuje się i przechowuje duże ilości dokumentów. Archiwista jest odpowiedzialny za całokształt pracy archiwum zakładowego oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. To niezastąpiony pracownik! Podczas jego nieobecności, inny pracownik danej firmy może go zastąpić, ale tylko w zakresie udostępniania akt.

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Archiwista zakładowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Firmy z każdej branży

 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • Sądy

 • Starostwa