Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Miasta rozwijają się w niezmiernie szybkim tempie. Setki tysięcy osób, które każdego dnia przemieszczają się ich ulicami, to olbrzymie wyzwanie i logistyczne, i kreatywne. Po kierunku Technik drogownictwa będziesz wiedzieć jak podołać temu wyzwaniu. Nauczymy Cię sporządzać projekty ulic, dróg, planować ich odwodnienia, układy zieleni, rozliczać roboty ziemne i nadzorować prace brukarskie chodników, ulic, placów, podwórek i podjazdów. Efekty Twojej pracy będą podziwiać tysiące osób każdego dnia!

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik drogownictwa

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Biura projektowe

 • Centra organizacji i kierowania ruchem

 • Firmy drogowo-mostowe

 • Organy administracji państwowej zarządzające drogami

 • Szkoły

 • Wytwórnie mas betonu cementowego

 • Zakłady prefabrykacji

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Dokumentacja techniczna

 • Działalność gospodarcza w budownictwie

 • Język obcy zawodowy w drogownictwie

 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

 • Kosztorysowanie w budownictwie

 • Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

 • Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Roboty ziemne i nawierzchniowe

 • Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych