Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe?

Dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którym zależy na pozyskaniu aktualnej wiedzy. Również dla osób, które chcą zmienić zawód, i aby tego dokonać, potrzebują dodatkowego wykształcenia. Studia podyplomowe pomogą Ci zdobyć nową wiedzę, umiejętności i kompetencje, tak potrzebne na nowoczesnym i wciąż zmieniającym się rynku pracy.

Edukacja dla pracowników oświaty

Nasze studia podyplomowe skierowane są także do nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu oraz do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.