Rejestratorka medyczna

Idealne dopełnienie kwalifikacji dla technika administracji

25.7.2019

Nauka na dwóch kierunkach z jednej strony poszerza możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy, a z drugiej strony jest dla potencjalnego pracodawcy sygnałem, że jesteś ambitny, dobrze zorganizowany oraz chcesz się rozwijać i nie boisz się nowych wyzwań. Ponadto zdobyte na kierunku rejestratorka medyczne kwalifikacje świetnie uzupełniają te, które nabywasz, ucząc się na technika administracji. Dzięki obu kierunkom zyskasz wiedzę i umiejętności, które sprawią, że będziesz atrakcyjniejszym kandydatem na wiele stanowisk. Wreszcie ucząc się na dwóch kierunkach naraz – oszczędzasz.

 

Kwalifikacje technika administracji

Chociaż w pracy biurowej i administracji jest już zatrudnionych bardzo dużo osób, zapotrzebowanie na techników administracji ciągle rośnie. Dotyczy to nie tylko rozrastających się urzędów administracji państwowej i samorządowej różnego rodzaju i szczebla, lecz także wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, gdzie potrzebne są osoby, które znają się na sprawach urzędowych i kompleksowej pracy biurowej, w tym prowadzeniu dokumentacji.

 

Przykładowe stanowiska, na których zatrudniane są osoby kończące kierunek technik administracji to między innymi:

 • pracownicy biurowi i administracyjni,
 • konsultanci do spraw wsparcia klienta,
 • inspektorzy do spraw rejestracji,
 • pracownicy biura.

 

Technik administracyjny to zawód dla osób, które odnajdują się w pracy związanej z przygotowywaniem, archiwizowaniem i interpretowaniem rozmaitych dokumentów, a także zarządzeniem ich obiegiem. Najważniejsze kwalifikacje technika administracji to znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania najważniejszych przepisów prawa administracyjnego oraz prawa pracy i prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych, a także kompleksowa obsługa urządzeń biurowych. Nie są to jednak jedyne przydatne umiejętności i wiedza. Kwalifikacje technika administracji obejmują też między innymi:

 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, uwzględniającej planowane koszty i przychody,
 • sporządzanie protokołów i sprawozdań z zebrań i posiedzeń,
 • organizacja i udział w różnych spotkaniach służbowych,
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych oraz sporządzanie innych dokumentów dotyczących spraw administracyjnych przedsiębiorstwa,
 • umiejętność rozróżniania, interpretowania i wykorzystania różnych informacji i danych, w tym statystycznych, przy podejmowaniu decyzji,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez interesantów zgodnie z przepisami prawa,
 • korzystanie z narzędzi i programów komputerowych.

 

Kwalifikacje rejestratorki medycznej

Absolwenci kierunku rejestratorka medyczna znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju publicznych lub prywatnych placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie i gabinety (w tym stomatologiczne) oraz laboratoria medyczne i sanatoria. Zawód rejestratorki medycznej jest najczęściej kojarzony z odbieraniem telefonów i zapisywaniem pacjentów na wizyty. Kontakt z pacjentem faktycznie jest ważnym elementem tej pracy, a umiejętności miękkie rejestratorki mają bardzo duży wpływ na opinię pacjenta o placówce medycznej.

 

W rzeczywistości jednak, praca na tym stanowisku to znacznie większy i bardziej zróżnicowany zakres zadań. Do najważniejszych kwalifikacji rejestratorki medycznej należą między innymi:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta,
 • archiwizacja, segregacja i zarządzenie uporządkowanym obiegiem dokumentów placówki we współpracy z personelem medycznym,
 • prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, weryfikowanie ubezpieczeń pacjentów oraz pobieranie opłat i wystawianie faktur (za płatne usługi i w placówkach prywatnych),
 • sporządzanie sprawozdań i raportów okresowych o funkcjonowaniu placówki, z uwzględnieniem statystki świadczonych usług i finansów.

 

Podobnie jak technik administracji, rejestratorka medyczna powinna więc posiadać kwalifikacje związane z prowadzeniem dokumentacji, sprawozdawczością finansową i podstawami statystyki, czy elementarną znajomością prawa (szczególnie medycznego). Ważna jest również bazowa znajomość programów komputerowych, które mogą być potrzebne w pracy oraz wiedza o funkcjonowaniu służby zdrowia w Polsce.

 

Jak nauka na kierunku rejestratorka medyczna dopełnia kwalifikacje technika administracji?

Ukończenie kierunku rejestratorka medyczna otwiera Ci perspektywy pracy w nowym zawodzie oraz przygotowuje do obsługi pacjentów. W tym sensie poszerza obszary, w których możesz z powodzeniem szukać zatrudnienia. Jest także idealnym uzupełnieniem kwalifikacji przydatnych w pracy technika administracji.

 

Drugi kierunek nauki pozwoli Ci być bardziej wyspecjalizowanym i kompetentnym pracownikiem na stanowiskach, w których liczą się zarówno wiedza i umiejętności technika administracji, jak i znajomość branży medycznej i obowiązujących w niej procedur. Dzięki łącznym kwalifikacjom rejestratorki medycznej i technika administracji, zyskujesz znacznie większe możliwości pracy zarówno w przedsiębiorstwach świadczących usługi medyczne, jak i w organach administracji publicznej.

 

Po pierwsze, jesteś lepiej przygotowany do pracy na wielu różnych stanowiskach administracyjnych i biurowych zarówno w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia, jak i przedsiębiorstwach, których działalność wiąże się z branżą medyczną. Przykładem drugiego typu mogą być choćby firmy produkujące lub sprzedające sprzęt i wybory medyczne albo świadczące usługi ubezpieczeń zdrowotnych. Mogą to być również średnie i duże przedsiębiorstwa, które mają kontrahentów z branży medycznej.

 

Po drugie, stajesz się potencjalnie bardziej wartościowym pracownikiem dla tych jednostek administracji państwowej i publicznej, których praca w jakikolwiek sposób łączy się ze służbą zdrowia. Przykładem mogą być choćby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy wydziały i departamenty zdrowia we władzach lokalnych i samorządowych.

 

Dlaczego nauka na dwóch kierunkach się opłaca?

Niewątpliwie nauka na dwóch pokrewnych kierunkach – takich jak rejestratorka medyczna i technik administracji – poszerza kwalifikacje słuchacza. Dzięki dodatkowym kompetencjom osoba taka ma szerszy zakres możliwości zatrudnienia oraz dostęp do bardziej wyspecjalizowanych stanowisk, a przez to większe szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Wyższe kwalifikacje to jednak niejedyne korzyści ukończenia dwóch kierunków. Wybór takiej ścieżki edukacyjnej opłaca się także z dwóch innych powodów: jest ważną informacją o przyszłym pracowniku dla potencjalnego pracodawcy oraz pozwala zauważalnie oszczędzić.

 

Nauka na dwóch kierunkach jednocześnie wymaga często dużej samodyscypliny, zdolności organizacyjnych i pracowitości – zwłaszcza podczas sesji egzaminacyjnej. Szczególnie w przypadku słuchaczy szkół policealnych, którzy często już pracują, pogodzenie pracy, obowiązków domowych i życia prywatnego oraz nauki – tym bardziej na dwóch kierunkach – jest oznaką determinacji i świetnego zarządzania czasem. Dla pracodawcy jest to czytelny sygnał, że ma do czynienia z osobą ambitną, zaradną i zdyscyplinowaną, która naprawdę chce się rozwijać, nie boi się wyzwań i potrafi pogodzić wiele różnych obowiązków. Nie trzeba chyba dodawać, że takie umiejętności i nastawienie są niezwykle pożądane na obecnym rynku pracy.

 

Podjęcie nauki na drugim kierunku opłaca się również dosłownie, czyli finansowo. Jeśli zapiszesz się jednocześnie na dwa kierunki w szkole Żak, otrzymasz 25 % zniżki na czesne na kierunku płatnym (w tym wypadku: rejestratorka medyczna). Podstawowym warunkiem przyznania rabatu jest minimum 50% frekwencji na kierunku bezpłatnym (w tym wypadku: technik administracji). Jeśli z jakichś względów nie chcesz uczyć się równocześnie na dwóch kierunkach, opłaci Ci się również zacząć drugi kierunek płatny po ukończeniu pierwszego (bezpłatnego lub płatnego). Dostaniesz wtedy zniżkę w wysokości 20% na kolejnym etapie kształcenia. Oszczędzisz więc także wtedy, jeśli najpierw skończysz kierunek technik administracji, a następnie rozpoczniesz naukę na kierunku rejestratorka medyczna.

 

Twoja droga zawodowa w Twoich rękach!