Menu

Opis kierunku

Jeśli jesteś dobrze zorganizowana i szukasz spokojnej i pewnej pracy, wybierz kierunek Rejestratorka medyczna. Po jego ukończeniu, do Twoich obowiązków należeć będzie przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów wizyt i badań, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz dyplom Szkół Żak

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Prywatne gabinety medyczne

 • Przychodnie

 • Szpitale

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • BHP z kulturą zawodu

 • Dokumentowanie działalności medycznej z elementami statystyki medycznej

 • Informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych

 • Klasyfikacja świadczeń medycznych

 • Komunikacja interpersonalna z pacjentem i personelem medycznym

 • Organizacja pracy na stanowisku rejestracji medycznej

 • Podstawy marketingu i promocji usług medycznych

 • Podstawy psychologii

 • Technologie wspierające zadania rejestracji medycznej

 • Trening umiejętności społecznych