• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych: wszystko, co chcecie (i powinniście) wiedzieć

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych: wszystko, co chcecie (i powinniście) wiedzieć

6.5.2022

Chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeczytaj poniższe kompendium wiedzy na temat nauki w liceum dla dorosłych, a dowiesz się wszystkiego.

Poniżej najczęściej zadawane pytania na temat nauki w liceum dla dorosłych i odpowiedzi na nie. Po przeczytaniu będziesz wiedzieć wszystko, co powinieneś i będziesz mógł podjąć decyzję o tym czy zapisać się do szkoły.

Jak wygląda nauka w liceum dla dorosłych?

Liceum dla dorosłych to liceum zaoczne – zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie. To daje możliwość łączenia nauki z pracą zarobkową. Uczniowie przerabiają program taki sam jak obowiązuje w liceum dla młodzieży. Mają możliwość podejścia do matury.

Program nauczania jest zgodny z podstawami programowymi MEN – tzw. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Prowadzone są zajęcia z: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, języka obcego, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki.

Ile trwa nauka w liceum dla dorosłych?

Nauka w liceum zaocznym trwa od 3 do 4 lat w zależności od wcześniejszego wykształcenia, czyli 3 lata dla osób, które ukończyły szkołę zawodową i 4 lata dla pozostałych osób.

Czy po liceum zaocznym otrzymam świadectwo ukończenia szkoły?

Po ukończeniu liceum dla dorosłych otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły średniej, a także świadectwo maturalne w przypadku podejścia i zdania egzaminu dojrzałości.

Jak wygląda matura w liceum dla dorosłych?

Warto podkreślić, że podejście do matury nie jest obowiązkowe. Warto jednak spróbować swoich sił, by zdobyć wykształcenie średnie pełne. Matura dla dorosłych wygląda tak samo jak matura dla młodzieży. Jej formuła jest ujednolicona. Zdaje się obowiązkowo 3 przedmioty (język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny). Matura z języków ma formę zarówno pisemną, jak i ustną, a z matematyki tylko pisemną. Przedmioty tzw. dodatkowe nie są obowiązkowe. Aby zdać maturę, należy uzyskać wynik na poziomie co najmniej 30%.

Uwaga! Od 2021 roku obowiązuje jedna formuła matury (bez podziału na starą i nową formę). W 2023 roku formuła ma się zmienić – egzamin będzie trudniejszy. Każdy będzie miał obowiązek zdania egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i to na poziomie rozszerzonym.

Czy liceum dla dorosłych wlicza się do stażu pracy?

Okres nauki w liceum wlicza się do urlopowego stażu pracy. Z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej zalicza się 4 lata wg art. 155 § 1 kodeksu pracy.

Czy mogę iść do LO dla dorosłych po szkole zawodowej?

Owszem, po szkole zawodowej można zapisać się do liceum dla dorosłych. Zapisać może się każdy, kto ukończył 18 lat i chce dalej się uczyć, a wcześniej ukończył gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową lub ośmioletnią szkołę podstawową. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów wstępnych.

Do zapisu potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjum, ZSZ).

Czy mogę przenieść się do liceum dla dorosłych w Żak z innej szkoły? Na przykład z technikum?

Zasady przenoszenia się ze szkoły do innej szkoły określa ustawa o systemie oświaty i wydane do niej rozporządzenie. Możliwe jest przeniesienie się z innej szkoły do liceum dla dorosłych w Żaku, w tym także z technikum. Uczeń klasy I lub II technikum o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I liceum dla dorosłych, klasy III technikum do klasy II liceum, klasy IV technikum do klasy III liceum. Warto jednak pamiętać, że w szkołach dla młodzieży obowiązuje promocja roczna, a w szkołach zaocznych semestralna. W szkołach dla młodzieży jest ocenianie śródroczne, oceny śródroczne nie są tożsame z ocenami semestralnymi w szkole zaocznej. Uczeń technikum może być przyjęty na określony semestr pod warunkiem, że posiada wiadomości i umiejętności wymagane od słuchaczy, którzy ukończyli semestr programowo niższy. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia ucznia należy do dyrektora danej szkoły.

Czy LO dla dorosłych w Żak jest płatne?

Tak, liceum dla dorosłych w Żaku jest płatne. Opłata miesięczna wynosi 99 zł.

I wreszcie: czy to jest trudne?

Warto pamiętać, że program nauczania w liceum dla dorosłych jest taki sam jak w liceum dla młodzieży. Matura również wygląda tak samo. Oczywiście nie ma obowiązku podejścia do egzaminu maturalnego, jednak lepiej spróbować, by uzyskać wykształcenie średnie pełne.

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie czy to trudne – na pewno wymaga samozaparcia i motywacji. Konieczne jest przyłożenie się do nauki, tym bardziej w sytuacji, gdy chce się zdawać maturę. Należy pamiętać, że od przyszłego roku matura będzie trudniejsza – dojdzie dodatkowy obowiązkowy przedmiot do zdania na poziomie rozszerzonym. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył absolwentów posiadających: dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika, albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo świadectwa, o których mowa w pkt 3, i certyfikaty, o których mowa w pkt 4, ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 2019 r.


Więcej o kształceniu w liceum dla dorosłych Żak można przeczytać na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych.

 

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.