Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Praca jako opiekun w domu pomocy społecznej – kompendium wiedzy

Ogólna charakterystyka zawodu opiekun w domu pomocy społecznej

Osoba na tym stanowisku zaspokaja potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej. Ponadto wykorzystując wiele metod oraz narzędzi terapeutycznych i rehabilitacyjnych, aktywizuje i stymuluje rozwój osób, które ma pod opieką. Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy także rozpoznanie i ocena stanu podopiecznego.

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zwracają się oni do niego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia. Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Przykładowe, konkretne obowiązki na tym stanowisku to: towarzyszenie podczas spacerów, karmienie, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, robienie zakupów i asystowanie przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Opiekun pracuje z osobami samotnymi, starszymi, chorymi i pokrzywdzonymi przez los. Ponadto współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego. Poza tym opiekun w domu pomocy społecznej utrzymuje relacje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których zadaniem jest rozwiązywanie wielu problemów podopiecznych. Mogą oni wymagać wsparcia na wielu płaszczyznach, np. zdrowotnej, materialnej czy prawnej.

Cechy idealnego kandydata

By sprawdzić się w tym zawodzie, musisz przede wszystkim czuć wielką potrzebę niesienia pomocy innym oraz być osobą wrażliwą i życzliwą – to absolutna podstawa. Ważna jest także dobra kondycja fizyczna, ponieważ będziesz musiał asystować podopiecznemu w codziennych czynnościach, co zwyczajnie wymaga siły. Istotna jest także stabilność i dojrzałość emocjonalna – jest to praca obciążająca psychicznie – oraz umiejętność odnajdowania się w różnych nietypowych sytuacjach. Mimo iż można zawczasu dobrze przygotować się do zadań, które czekają na opiekuna w domu pomocy społecznej, zawsze wydarzy się coś nieprzewidzianego.

W tej pracy niezbędna jest także odporność na stres, który będzie często Ci towarzyszył, jak też łatwość nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem i dużo cierpliwości. Konieczna jest również umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego – emocje i nerwy z miejsca pracy nie powinny być przynoszone do domu.

Lubisz rozmawiać? To świetnie, ponieważ w tej profesji rozmowa z podopiecznym jest bardzo ważna – zauważ, że w domach pomocy społecznej są ludzie w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Często właśnie rozmowa jest jedyną atrakcją dla podopiecznego i dobrze, by miał obok siebie kogoś kompetentnego w tej materii!

Czego nauczymy Cię na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w szkole Żak?

W szkołach Żak dbamy o całościowe przygotowanie kandydatów do pracy w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej. Na tym kierunku nauczysz się aktywizować podopiecznych, poznasz metodykę pracy opiekuńczo-wspierającej oraz będziesz uczyć się języka obcego branżowego, dzięki czemu przygotujesz się do pracy za granicą.

Poznasz teoretyczne podstawy opieki, przejdziesz trening umiejętności społecznych i nauczysz się świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające. Zgłębisz też podstawy przedsiębiorczości oraz organizacji domu pomocy społecznej, by wiedzieć, jak funkcjonuje placówka, w której kiedyś będziesz ubiegał się o pracę.

Bezpłatna nauka na tym kierunku w szkole policealnej Żak kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo MEN oraz tytuł opiekuna w domu pomocy społecznej.

Kwalifikacje zawodowe opiekuna w domu pomocy społecznej określone zostały jako Z.64 – świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Plusy i minusy tej profesji

Praca opiekuna w domu pomocy społecznej jest bardzo satysfakcjonująca między innymi dlatego, że codziennie widzisz jej rezultaty, a uśmiech podopiecznego jest dowodem na to, że jesteś potrzebny innym. Poza tym nie będziesz się nudził – tam, gdzie pracuje się z ludźmi, nie ma dwóch takich samych dni.

Każdy człowiek to inna opowieść. Pracując w tym zawodzie poznasz wiele historii z życia swoich podopiecznych oraz będziesz dzielić się z nimi swoimi przeżyciami i refleksjami. To duży plus dla tych kandydatów, którzy chcą tworzyć relacje z podopiecznymi, a nie tylko wykonywać obowiązki wynikające z umowy.

W tej branży trzeba jednak mocno wierzyć, że to co robisz ma sens. Osoby, którym brak tego przekonania, nie będą czuć się dobrze wykonując zawód społeczny. Konieczna jest też mocna psychika – często będziesz pracować z chorymi i cierpiącymi. Osoby zbyt wrażliwe mogą sobie po prostu nie poradzić. Warto także wiedzieć, że występują pewne przeciwwskazania do podjęcia pracy w tym zawodzie –są to m.in.: choroby reumatyczne, duże wady wymowy i przewlekłe choroby układu krążenia.

Kto może uczyć się na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w szkole Żak?

Nauka na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej jest bezpłatna. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć nowy, przyszłościowy zawód i pomagać ludziom w potrzebie.