Rachunkowość i finanse

Specjalista ds. rachunkowości i finansów – charakterystyka zawodu

Zakres obowiązków pracownika ds. rachunkowości i finansów jest dość szeroki. Osoba zatrudniona na takim stanowisku zajmuje się między innymi rozliczaniem różnego rodzaju operacji finansowych, księgowaniem dokumentów, monitorowaniem rozliczeń i kontrolą formalno-rachunkową. Ponadto specjalista ds. rachunkowości i finansów uzgadnia rozrachunki i różnego rodzaju transakcje finansowe, a także przygotowuje i realizuje płatności gotówkowe i przelewy. Zakres wiedzy i umiejętności na tym stanowisku pozwala też na wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych firm i instytucji, a także przygotowaniem cyklicznych raportów finansowych. Rzetelny pracownik ds. rachunkowości i finansów kompleksowo zajmuje się rozliczeniami, archiwizacją dokumentów finansowych i controllingiem kwestii związanych z finansami.

Cechy idealnego pracownika ds. rachunkowości i finansów

Osoba pracująca w sferze rachunkowości i finansów musi być przede wszystkim osobą rzetelną i zorientowaną na cel. W przypadku finansów nie ma mowy o pomyłkach czy niedopatrzeniach. Na takim stanowisku liczy się precyzja pracy – wszystkie rozliczenia muszą być wykonane „co do grosza”, a ponadto specjalista ds. rachunkowości i finansów musi na bieżąco kontaktować się z innymi działami, np. z działem kadr, działem reklamy czy z działem produkcyjnym. Na tym stanowisku niezwykle istotna jest umiejętna organizacja czasu pracy i dbałość o terminy. Wszystkie rozliczenia muszą być wykonane na czas, a wcześniej dokładnie sprawdzone w celu uniknięcia nieprawidłowości. Zmieniające się przepisy podatkowe powodują też, że osoba zatrudniona na takim stanowisku musi być gotowa na konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jakie umiejętności zdobędziesz w szkole Żak?

Zakres wiedzy i umiejętności pracownika ds. rachunkowości i finansów jest bardzo rozległy, toteż osoba pracująca na takim stanowisku musi przejść wcześniej odpowiednie przeszkolenie. W czasie nauki w szkole Żak zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, rachunkowości i finansów, a także nauczysz się analizować wyniki finansowe firm i przygotowywać dokładne sprawozdania z tych wyników. Pozyskasz wiedzę dotyczącą podatków i wynagrodzeń oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozliczania podatków i sporządzania analiz finansowych. Na zajęciach poznasz sposób funkcjonowania banków oraz innych instytucji finansowych i zaznajomisz się z regulacjami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka będzie się odbywała pod czujnym okiem doświadczonej kadry kładącej ogromny nacisk na umiejętność wdrożenia nabytej wiedzy w codziennej pracy. Doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w czasie nauki tego zawodu jest kierunek Technik rachunkowości.

Perspektywy pracy i rozwoju zawodowego

Specjalista ds. rachunkowości i finansów może znaleźć zatrudnienie tak naprawdę w każdej firmie czy instytucji. Możliwości jest wiele, dlatego że kwestie związane z finansami i podatkami dotyczą każdej działalności. Stanowisko możesz objąć zarówno w jednej z korporacji, jak i w dużej czy średniej firmie i to zarówno w przedsiębiorstwie prywatnym, jak i państwowym. Specjaliści ds. rachunkowości i finansów są zatrudniani w biurach rachunkowych, w bankach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także w jednostkach samorządów terytorialnych.

Specjalista ds. rachunkowości i finansów może się rozwijać zawodowo i awansować na wyższe stanowiska.

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. rachunkowości i finansów?

Zawody związane z finansami i rachunkowością są bardzo przyszłościowe. Takich pracowników wciąż brakuje na rynku, więc mogą oni liczyć na atrakcyjne oferty pracy – dobre warunki zatrudnienia i wysokie wynagrodzenia. Pensje w finansach są od lat najwyższe spośród wszystkich branż, więc za wyborem omawianej profesji przemawiają także pieniądze. Dodatkowo praca na stanowisku związanym z rachunkowości i finansami jest bardzo przyjemna. Jest to praca czysta, w atrakcyjnym otoczeniu i w kulturalnym towarzystwie. Taką pracę wykonuje się zwykle w tych samych godzinach – od godzin porannych do godzin popołudniowych i tylko od poniedziałku do piątku, więc czas pracy jest nie tylko ściśle normowany, ale też bardzo dogodny. Po pracy każdego dnia zostaje Ci jeszcze dużo czasu na własne sprawy i pasje.

Plusy i minusy tej pracy

Do zalet pracy na tym stanowisku należy przede wszystkim możliwość nieustannego rozwoju. Ta praca otwiera przed Tobą szerokie perspektywy awansu i zdobywania cennych kontaktów. Możesz brać czynny udział w budowaniu sukcesu zatrudniającej Cię firmy i zdobywać dalszą praktyczną wiedzę, która zagwarantuje Ci stabilną pozycję na rynku pracy.Wybór profesji specjalisty ds. rachunkowości i finansów oczywiście ma też swoje słabe strony. Ta praca jest przede wszystkim dość stresująca, a dodatkowo trzeba ją wykonywać w odniesieniu do określonych terminów, więc konieczna jest wysoka odporność na stres i dokładność.

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Nauka na kierunku Rachunkowość i finanse trwa rok. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące poznać tajniki finansowej i księgowej obsługi przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Po ukończeniu nauki otrzymujesz zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz dyplom szkół Żak.