Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadania i obowiązki technika BHP

Osoba na tym stanowisku kontroluje i ocenia warunki panujące w firmach oraz zakładach pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik BHP tworzy instrukcje bezpieczeństwa, które obowiązują na stanowiskach pracy, szacuje ryzyko wystąpienia chorób zawodowych – np. ze względu na pracę w hałasie lub zapyleniu – a gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian w instrukcjach, informuje o tym pracodawcę. Osoba na tym stanowisku prowadzi także szkolenia m.in. dla nowoprzyjętych pracowników.

Do obowiązków technika bezpieczeństwa i higieny pracy należy również sprawdzanie ważności przeglądu technicznego oraz stanu sprzętu budowlanego, jak też weryfikowanie uprawnień pracowników, którzy go obsługują. Osoba na tym stanowisku raz na pięć lat musi aktualizować swoje uprawnienia.

Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, technik BHP uczestniczy w dochodzeniu – zabezpiecza miejsce zdarzenia i sporządza protokół. W przypadku utraty życia przez pracownika, technik BHP zobowiązany jest powiadomić o zdarzeniu prokuraturę. Należy wspomnieć, że za wszelkie wypadki przy pracy odpowiada wyłącznie pracodawca – technik BHP jest tylko doradcą, który nie może ponosić odpowiedzialności za czyjeś niedopatrzenie lub brak wyobraźni.

Kto sprawdzi się w tym zawodzie?

W tej branży niezbędna jest duża odpowiedzialność i etyka pracy. Poza tym nieoceniona jest cierpliwość, szczególnie na szkoleniach – wyobraź sobie grupę kilkunastu pracowników, którzy muszą wysłuchać wykładu o bezpieczeństwie w pracy i czują, że robią to za karę. W takich sytuacjach pomocne będzie poczucie humoru, dzięki któremu rozładujesz atmosferę, ale przekażesz też ważne treści swoim słuchaczom.

Nie bez znaczenia jest oczywiście spostrzegawczość – to od niej będzie zależeć, czy dostrzeżesz potencjalne zagrożenie w danym miejscu pracy. W tej profesji konieczne jest również silne poczucie obowiązku – od Twojego profesjonalizmu może zależeć zdrowie i życie ludzi. Istotna jest też o łatwość wypowiadania się na piśmie – to właśnie w tej formie będziesz udzielać wskazówek pracodawcom i sporządzać raporty o nieprawidłowościach.

Część czasu pracy będziesz spędzać w biurze, dlatego ważna jest umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego – np. drukarek, skanerów czy faksów – oraz oprogramowania do obsługi baz danych i poczty elektronicznej.

Wady i zalety pracy jako technik BHP

Nikt nie lubi być kontrolowanym lub słyszeć, że robi coś niewłaściwie – to oczywiste. Jednak w tej pracy jednym z obowiązków jest właśnie nadzorowanie i eliminacja błędów. Musisz liczyć się więc z tym, że nie będziesz najpopularniejszym pracownikiem na budowie czy w biurze. Tu przydaje się mocna psychika, której brak może okazać się utrudnieniem w wykonywaniu tego zawodu.

Będąc technikiem BHP sprawiasz, że miejsce pracy jest bezpieczniejsze – a to prowadzi do poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

W tym zawodzie możesz do pewnego stopnia wybrać, czy chcesz pracować w biurze, czy w terenie. Jeżeli lubisz spędzać czas poza biurem, możesz aplikować do firm z branży budowalnej, a jeśli wolisz pracę głównie przy biurku, z pewnością znajdziesz odpowiednią posadę. Jest to niewątpliwie duża zaleta tej profesji – możesz realizować się jako technik BHP i mieć wpływ na styl pracy w zależności od swoich preferencji.

Czy są przeciwwskazania do podjęcia tej pracy? Tak, to np. niektóre wady wzroku, zaburzenia równowagi czy choroby układu oddechowego. Jako technik BHP będziesz badać warunki pracy w niesprzyjających okolicznościach i musisz być na nie – przynajmniej w pewnym stopniu – odporny.

Gdzie możesz pracować po zakończeniu szkoły?

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniani są w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP. Poza tym potrzebują ich zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wielu innych branż. Część specjalistów świadczy również usługi doradcze – działają oni jako freelancerzy i prowadzą szkolenia w firmach z różnych sektorów.

Możesz rozwinąć się także w pokrewnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem. Jednym z nich jest technik ochrony fizycznej osób i mienia. Sprawdź ofertę szkół Żak i dowiedz się więcej.

Zarobki

To całkiem dobrze płatna praca! Rynkowa wysokość pensji specjalistów ds. BHP w Polsce zaczyna się od 2000 złotych, a niekiedy przekracza 3500 złotych brutto. Mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 2700 złotych brutto. Co drugi specjalista dysponuje służbowym telefonem komórkowym, a już co trzeci przenośnym komputerem.

Czego nauczysz się w szkole Żak na kierunku Technik BHP?

Podczas nauki w szkole Żak zdobędziesz wiedzę z zakresu ergonomii w procesie pracy oraz nauczysz się właściwie oceniać ryzyko zawodowe w zależności od danego stanowiska. Nie zabraknie również nauki o zagrożeniach w środowisku pracy oraz podstaw przedsiębiorczości – przyda Ci się to szczególnie, gdy zechcesz rozpocząć własną działalność.

Zadbamy także o to, byś poznał język obcy zawodowy w BHP oraz podstawy prawa pracy. Na zajęciach z technicznego bezpieczeństwa pracy dowiesz się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na osoby mające styczność z maszynami podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. Nasi wykładowcy nauczą Cię także zarządzania systemami BHP oraz pokażą, na czym polega ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Dlaczego warto wybrać tę ścieżkę kariery?

Jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz pomagać w chronieniu życia i zdrowia pracowników. To bardzo odpowiedzialna i satysfakcjonująca praca, a na dodatek dobrze płatna. Co więcej, wiedza i umiejętności, które zdobędziesz w szkole policealnej i w późniejszej praktyce z pewnością przydadzą Ci się także w życiu codziennym.

Ponadto w tym zawodzie łatwo o znalezienie pracy – świadomość pracodawców, jak i pracowników, rośnie i coraz większą wagę przykłada się do wymogów BHP. Dziś w każdym przedsiębiorstwie muszą być prowadzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto możesz bez większych problemów znaleźć zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, a praca eksperta w charakterze „wolnego strzelca” też nie należy do rzadkości.

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć ciekawy, odpowiedzialny i dobrze płatny zawód.

Nauka na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy trwa półtora roku i kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki otrzymujesz świadectwo MEN oraz tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe technika BHP zostały określone jako Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.