Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Praca jako technik archiwista – kompendium wiedzy

Co trzeba wiedzieć o tym zawodzie technika archiwisty?

Osoba na tym stanowisku zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, porządkowaniem oraz ewidencjonowaniem dokumentacji aktowej. Opracowuje, udostępniania i zabezpiecza także wszelkie materiały archiwalne.

Mówiąc bardziej przystępnym językiem – archiwista dba o to, by akta czy dokumenty były zawsze na miejscu oraz by można było szybko je znaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba. Tworzy on zatem bazy danych mające pomóc wszystkim zainteresowanym i uprawnionym osobom w zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w archiwum.

Archiwiści wykonują prace biurowe, redagują pisma i sprawozdania oraz sporządzają plan pracy archiwum zakładowego lub firmowego. Dbają też o stare dokumenty, konserwując je w odpowiedni sposób. Używają różnych urządzeń jak komputery, czytniki i skanery, za pomocą których digitalizują materiały, a do ich obowiązków należy w pewnym stopniu także obsługa klienta. Zyskującym na popularności elementem pracy technika archiwisty jest obsługa dokumentów elektronicznych. ­Coraz więcej firm i przedsiębiorstw wprowadza systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją, co wymaga od archiwistów bycia na bieżąco z nowoczesnym oprogramowaniem służącym do katalogowania i opisywania zasobów archiwalnych, np. M-Files.

Cyfryzacja to trend, który bardzo ułatwia dostęp do archiwów – dzięki niej wiele osób może zapoznać się z różnymi dokumentami, do których nie miałyby dostępu lub nie mogłyby nawet wziąć ich do ręki – np. ze względu na ich wiek czy stan.

Idealny kandydat na technika archiwistę

W tym zawodzie ważne jest zainteresowanie historią i wielka dociekliwość. W pracy będziesz odkrywać nowe, ciekawe treści sprzed lat. Powinieneś być także osobą bardzo dobrze zorganizowaną i przykładającą wielką wagę do porządku. Jeśli dodatkowo lubisz książki i traktujesz je z szacunkiem, będzie stanowiło to Twoją przewagę!

Technik archiwista musi być odpowiedzialny i sumienny, jego mały błąd lub nieuwaga mogą bowiem uszkodzić lub zniszczyć cenny dokument. Niezbędna jest także dbałość o szczegóły, która przydaje się przy zabezpieczaniu starych pism i ksiąg. Dobrze, jeśli masz w sobie również coś z detektywa! Często będziesz musiał odszukać coś w przepastnym archiwum, a to może być nie lada wyzwanie. W związku z tym powinieneś być cierpliwy i cechować się uporem, by zawsze doprowadzać poszukiwania do końca. Niezbędna będzie także dyskrecja, ponieważ archiwistę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Czego nauczymy Cię w szkołach Żak?

Podczas nauki poznasz metody pracy w archiwum zakładowym i zgłębisz podstawy archiwistyki oraz przedsiębiorczości. Będziesz także uczyć się języka obcego w archiwistyce, dzięki czemu drzwi do zagranicznych rynków pracy staną przed Tobą otworem. Praktyczne umiejętności zdobędziesz dzięki przedmiotowi prowadzenia archiwum i opracowania materiałów archiwalnych, a ponadto poznasz ważne zagadnienia z dziedziny prawa archiwalnego.

Bezpłatna nauka na tym kierunku w szkole policealnej Żak trwa dwa lata i kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo MEN oraz tytuł technika archiwisty.

Kwalifikacje zawodowe technika archiwisty określone zostały jako A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum oraz A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych.

Gdzie pracują technicy archiwiści?

Zatrudniają ich archiwa państwowe, zakładowe i depozytowe, różne instytucje publiczne oraz składnice akt. Osoba na tym stanowisku znajdzie również pracę w administracji biurowej i jako administrator baz danych zarządzający dokumentami elektronicznymi. Technik archiwista sprawdzi się także jako konserwator materiałów archiwalnych, pracownik firmy porządkującej akta oraz digitalizator – osoba, która odpowiada za cyfryzację dokumentów, akt i wszelkich materiałów znajdujących się w archiwach.

Właściwie wszędzie tam, gdzie sporządza się i archiwizuje dokumenty, potrzebny jest profesjonalista, który o nie zadba i nie pozwoli im zaginąć. Zakłady pracy, szpitale i przedsiębiorstwa muszą archiwizować dokumenty – a specjalistą od tego jest właśnie technik archiwista! Co więcej, z umiejętnością obsługi urządzeń i wiedzą merytoryczną, które zdobędziesz podczas nauki w Polsce, możesz z powodzeniem aplikować do firm i instytucji z całej Europy.

Jakie są zalety i wady tej profesji?

Praca technika archiwisty odbywa się w przestrzeni biurowej oraz w archiwach i magazynach. Dużą część czasu spędza on przy komputerze i jego praca ma charakter siedzący – dla wielu kandydatów to zaleta. Poza tym jasno określone obowiązki, stabilizacja oraz stałe godziny pracy będą dobrą informacją dla osób ceniących sobie pewną sytuację zawodową. Nie będzie to jednak pierwszy wybór dla tych, którzy marzą o częstych wyjazdach służbowych.

Są także pewne przeciwskazania do podjęcia tej pracy, są to m.in. choroby ograniczające sprawność rąk, niektóre wady wzroku i alergie – archiwista na co dzień pracuje ze starymi dokumentami, które po prostu się kurzą. Decyzję o tym, czy możesz pracować w tym zawodzie, zawsze podejmują lekarz medycyny pracy i inspektor BHP. Ale bez obaw! Jeśli chcesz zostać technikiem archiwistą, ale nie spełniasz wszystkich kryteriów zdrowotnych, nadal możesz pracować, tyle że w ograniczonym zakresie.