Analityk biznesowy

Cena:

3350 zł

Liczba godzin:

60 godzin

Czas trwania:

10 tygodni

Tryb nauczania:

Online

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2950 zł

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Odkryj nową ścieżkę kariery w IT! Zostań Analitykiem Biznesowym i pomagaj klientom zidentyfikować potrzeby biznesowe oraz proponować innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawnią procesy i działanie organizacji.


Kim jest Analityk Biznesowy?

Analityk Biznesowy to profesjonalista pełniący różnorodne role: badacza, stratega, kreatora rozwiązań. Analityk Biznesowy to kluczowy mediator w tworzeniu wymagań biznesowych dla zespołu.

Analityk Biznesowy odgrywa niezastąpioną rolę jako mediator pomiędzy klientem a zespołem produkcyjnym, umożliwiając tworzenie precyzyjnych wymagań biznesowych. Poprzez dogłębną dyskusję z klientem, Analityk Biznesowy gromadzi potrzebne informacje i tworzy solidne fundamenty dla produkcji oprogramowania przez zespół. Dzięki temu, proces tworzenia oprogramowania staje się bardziej efektywny i zgodny z oczekiwaniami klienta.


Dla kogo jest kurs tester manualny?

Analityk Biznesowy to rola zarówno dla osób technicznych jak i nietechnicznych. Analitycy Biznesowi znajdują zatrudnienie w firmach, instytucjach i organizacjach działających w różnych branżach m.in. finansowej, informatycznej, handlowej, nieruchomościowej czy produkcyjnej. 


Czego się dowiesz na szkoleniu?

  • Dowiesz się kim jest Analityk Biznesowy i co robi na co dzień.

  • Poznasz kluczowe pojęcia i zagadnienia ułatwiające poruszanie się w projektach IT.

  • Poznasz różne aspekty pracy Analityka, ułatwiające zrozumienie celu jego pracy.

  • Poznasz najpopularniejsze sposoby prowadzenia projektów, nie tylko w branży IT. 

  • Będziesz potrafił/a planować i monitorować analizę biznesową.

  • Nauczysz się pozyskiwać wymagania od interesariuszy.

  • Poznasz szczegółową pracę z dokumentacją w projekcie. 

  • Nauczysz się korzystać z narzędzi ułatwiających pracę Analityka.

  • Przygotujesz się do rekrutacji. 


Moduły

1. Analityk Biznesowy - Informacje ogólne

Moduł będący teoretycznym wprowadzeniem do kursu. Zapoznanie z podstawowymi

pojęciami, zasadami, a także procesem analizy biznesowej w oparciu w znacznej mierze o Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK v.3), dopełniony praktyczną wiedzą prowadzących.

1. Kim jest Analityk Biznesowy? 

2. Jak wygląda praca Analityka Biznesowego?

3. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie w procesie.

4. Zasady pracy z Biznesem


2. Agile i SCRUM

Moduł poświęcony sposobom pracy w projekcie, pozwalający poznać i zrozumieć role, wydarzenia i zależności, które w nim występują. Wiedza teoretyczna przełożona na praktyczne ćwiczenia z grupą.

1. Jak wygląda praca w projekcie

2. Najpopularniejsze podejścia i narzędzia pracy

3. Porównanie dostępnych rozwiązań

4. Wskazówki do wyboru właściwego podejścia


3. Założenia projektowe i przygotowanie do prac w projekcie

Omówienie najważniejszych aspektów pracy Analityka Biznesowego. Zapoznanie z cyklem życia projektu i skupienie na przygotowaniach do prac. Praktyczne rozpoznanie zainteresowanych stron, określenie stylów i ścieżek komunikacji a także wskazówki jak robić to dobrze.

1. Przygotowanie do prac

2. Określenie interesariuszy projektu

3. Omówienie sposobów komunikacji w projekcie

4. Zaplanowanie działań i ich zakresów


4. Praca z wymaganiami i perspektywy pracy Analityka Biznesowego

Teoretyczna i praktyczna wiedza o tym jak pracujemy ze zdobytym materiałem. Analiza wypracowanych informacji i prezentacja ich z wykorzystaniem różnych narzędzi analitycznych jak np: Mapy procesów, notacji UML czy też przypadków użycia.

1. Modelowanie, Weryfikowanie i Walidacja wymagań

2. Definiowanie architektury i rozwiązań

3. Myślenie procesowe

4. Techniki analizy wymagań w praktyce


5. Kompetencje i rozwój Analityka Biznesowego

Perspektywa Analityka Biznesowego na rynku pracy. Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego i weryfikacja własnych kompetencji i umiejętności pod kątem przyszłych wyzwań.

1. Podstawowe kompetencje

2. Kierunek własnego rozwoju

3. Rynek pracy Analityka Biznesowego

4. Przygotowanie dokumentów do procesu rekrutacyjnego


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V