Animator zabaw i gier

Cena:

349 zł

Czas trwania:

12 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs skierowany jest dla osób chcących wykonywać zawód animatora pracującego z dziećmi i/lub dorosłymi.

Umożliwienie uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora. Treść merytoryczna szkolenia koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

Ucz się szybko i wygodnie

Przykładowy program nauczania:

 • zajęcia teoretyczne: pojęcie i funkcje czasu wolnego, efektywne wykorzystanie czasu, pojęcie i funkcje animacji czasu wolnego, pojęcie animatora, jego zadania, profil osobowości, cechy, charakterystyka pracy, formy i rodzaje animacji, sztuka komunikowania się, promowanie programu, rozwiązywanie konfliktów, specyfika pracy z osobami w różnym wieku, gry i zabawy: sportowe, integracyjne, muzyczno – ruchowe, plastyczne

 • zajęcia praktyczne, np. malowanie twarzy, chusta animacyjna, duże bańki mydlane

 • pierwsza pomoc przedmedyczna

Efekty kształcenia:

 • każdy z uczestników zna i rozumie podstawy pracy animatora z osobami w różnym wieku, dostosowane do potrzeb, możliwości oraz predyspozycji zdrowotnych

 • absolwenci kategoryzują i klasyfikują rodzaje gier i zabaw

 • uczestnicy potrafią szukać i komponować zajęcia w scenariuszu zabaw w różnej rozpiętości czasowej

 • kursanci potrafią wykorzystać własne umiejętności w organizowaniu czasu wolnego innym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V