Scrum Master

Cena:

2950 zł

Liczba godzin:

70 godzin

Czas trwania:

10 tygodni

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Zdobądź swoją pierwszą pracę w IT jako Scrum Master/ka! Zmień ścieżkę kariery. Wejdź do branży IT nawet bez technicznego przygotowania. Zostań Scrum Masterem/ką, wspieraj zespoły i organizacje w rozwoju. Szkolenie prowadzone we współpracy z DOBREKURSY.IT

Kim jest Scrum Master?

Facylitator, coach, lider, nauczyciel, mentor - Scrum Master pełni wszystkie te role tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi zespołu i zwinnemu tworzeniu oprogramowania. Służy i wspiera zarówno zespoły jak i całą organizację, dla której pracuje. Uczy zwinności i pilnuje, by Scrum był prawidłowo wykorzystywany. Jego praca polega na ciągłym szukaniu usprawnień i usuwaniu przeszkód.

Dla kogo jest kurs tester manualny?

Scrum Master to rola zarówno dla osób technicznych jak i nietechnicznych
Jeżeli lubisz pracę i komunikację z ludźmi, to ta rola jest dla ciebie.

Czego się dowiesz na szkoleniu?

Zrozumiesz czym jest zwinne wytwarzanie oprogramowania. Szczegółowo poznasz specyfikę Scruma. Zdobędziesz unikalne umiejętności zarządzania i budowania zespołu. Poznasz najbardziej popularne programy i techniki. Otrzymasz praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci rozpocząć swoją przygodę jako SM.

 

Moduły


1. Wprowadzenie i Historia Agile.
Informacje o kursie, jego zakresie, organizacja pracy. Zapoznanie z historią zwinności.

2. Zwinne podejście.
Manifest agile i 12 zasad zwinnego tworzenia oprogramowania. Budowanie produktu.

3.Teoria Scruma.
Historia Scruma. Podstawowa terminologia

4. SCRUM - Zespół Scrumowy i Wydarzenia.
Zapoznanie z rolami i odpowiedzialnościami w Scrumie. Omówienie wydarzeń scrumowych.

5. SCRUM - artefakty i skalowanie.
Omówienie artefaktów i wynikających z nich zobowiązań.
Przedstawienie zwinnych skalowalnych frameworków.

6. Narzędzia Scrum Mastera - zarządzanie pracą.
Zapoznanie z narzędziami służącymi do organizacji pracy Zespołu Scrumowego.

7. Narzędzia Scrum Mastera - facylitacja i coaching
Zapoznanie z narzędziami wspierającymi facylitację spotkań. Wprowadzenie w tematykę coachingu.

8. Umiejętności Scrum Mastera - Budowanie zespołu i motywacja.
Omówienie technik wspierających budowanie efektywnych zespołów. Zapoznanie z teorią motywacji.

9. Umiejętności Scrum Mastera -Komunikacja i feedback.
teoretyczne i praktyczne zapoznanie z tematyką komunikacji i udzielania informacji zwrotnej w zespole.

10. Ścieżka Scrum Mastera.
Podsumowanie kursu. Omówienie procesu certyfikacji, wskazówki jak skutecznie rozwijać się w roli Scrum Mastera.

 

Każdy kto chce sprawdzić kurs może to zrobić oglądając kurs demo na platformie, wystarczy założyć sobie konto gościa: https://platforma.dobrekursy.it/rejestracja/

Więcej o zawodzie scrum mastera możesz przeczytać na stronie DobreKursyIT

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V