Higienistka stomatologiczna

Cena:

0 zł

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Nauka na kierunku Higienistka stomatologiczna jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

W dzisiejszych czasach ludzie chętnie dbają o dobry stan swojego uzębienia, który gwarantuje piękny uśmiech. Dlatego też do gabinetów stomatologicznych ustawiają się długie kolejki. Jak grzyby po deszczu wyrastają prywatne gabinety dentystyczne, oferujące usługi między innymi z zakresu poprawy estetyki uzębienia. We wszystkich tych miejscach niezbędny jest profesjonalny i wykwalifikowany personel medyczny oraz pomocniczy, taki jak higienistka stomatologiczna. Co robi higienistka stomatologiczna? Jak można zdobyć kwalifikacje w zawodzie higienistki stomatologicznej?

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Co robi higienistka stomatologiczna? To osoba, która stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pracy dentysty. Higienistka stomatologiczna jest odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji medycznej i rejestrację pacjentów, a także przygotowanie gabinetu i narzędzi na przyjęcie pacjenta. To ona asystuje przy zabiegach oraz przygotowuje stanowisko do pracy dentyście – podaje mu sprzęt i potrzebne preparaty medyczne. Jest osobą wykwalifikowaną również do tego, aby samodzielnie przeprowadzać zabiegi profilaktyczne – pod nadzorem i z zalecenia lekarza stomatologa. Czym jeszcze zajmuje się higienistka stomatologiczna? To osoba odpowiedzialna za promowanie prawidłowej profilaktyki higieny jamy ustnej. Higienistka stomatologiczna chętnie służy pacjentom wiedzą odnośnie instruktażu szczotkowania zębów. Doradza również, jakie akcesoria dobrać do codziennej higienizacji jamy ustnej.

Perspektywy zawodowe higienistki stomatologicznej

Nasza kadra rzetelnie przygotuje do wykonywania zawodu Higienistki stomatologicznej każdego słuchacza. W tym celu odbędzie on szereg zajęć praktycznych, które będą bazować na zdobytej wcześniej wiedzy. Dzięki temu, przyszła Higienistka stomatologiczna będzie w pełni przygotowana do wykonywania zawodu. Gdzie może szukać pracy? Przede wszystkim, w gabinetach i klinikach stomatologicznych – zarówno tych prywatnych, jak i państwowych. Higienistka stomatologiczna może również szukać zatrudnienia w ośrodkach opieki zdrowotnej, gabinetach pomocy przedlekarskiej. To nieoceniona pomoc w szkołach, przedszkolach i ośrodkach opiekuńczych, w których funkcjonują gabinety dentystyczne. Osoba wyszkolona w tym zawodzie, ma także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie dyplomu zawodowego to podstawa do uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Szczegółowe informacje, co daje Ci ten wpis (i dużo więcej) znajdziesz w naszym artykule poświęconym zawodom medycznym.

Jak zostać higienistką stomatologiczną? Jakie kwalifikacje są potrzebne?

Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać higienistką medyczną? Kwalifikacje niezbędne w zawodzie Higienistki stomatologicznej można zdobyć w Żaku. Edukacja na tym kierunku trwa dwa lata, a nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i jest bezpłatna. Po zakończeniu nauki, absolwenci uzyskują świadectwo MEN. Dodatkowo, wszyscy chętni mogą podejść do egzaminu zewnętrznego, który jest organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin zawodowy dla Higienistek stomatologicznych nie jest obowiązkowy, ale jego pozytywny wynik to najlepszy sposób na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w zawodzie. Osoby, które przejdą egzamin zawodowy pozytywnie, otrzymają kwalifikację MED.02, czyli Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Jak przygotujemy Cię do zawodu higienistki stomatologicznej w Żaku?

Żak pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne w zawodzie higienistki stomatologicznej. Po ukończeniu szkoły, będziesz posiadała wszechstronną wiedzę na temat wyposażenia pracowni stomatologicznej. Dowiesz się wszystkiego na temat specjalistycznych narzędzi, materiałów i aparatury diagnostycznej. Będziesz potrafiła je przygotować, aby mogły być wykorzystane przez lekarza do zabiegu. Nabędziesz umiejętność ich odkażania, sterylizowania oraz prawidłowej konserwacji. W Twoich kompetencjach będzie leżała pomoc stomatologowi podczas leczenia uzębienia pacjenta. Nauczysz się jak właściwie prowadzić dokumentację medyczną. Zostanie Ci przekazana wiedza dotycząca technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. W związku z tym będziesz potrafiła przeprowadzać takie czynności jak: lakowanie zębów, piaskowanie czy fluoryzacja. Jako higienistka stomatologiczna będziesz wiedziała jak prowadzić profilaktykę próchnicy zębów czy ortodontyczną, a także stomatologiczną edukację zdrowotną.

Dlaczego warto wybrać szkoły medyczne Żak?

Szkoły medyczne Żak dają możliwość bezpłatnego kształcenia się na kierunkach medycznych: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętą opieką, rehabilitacją czy polepszaniem jakości życia chorych, seniorów lub dzieci. Wybierając ten rodzaj edukacji, słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje nie tylko do wykonywania zawodu Higienistki stomatologicznej, ale też Opiekuna medycznego, Opiekunki dziecięcej, Technika masażysty, Technika sterylizacji medycznej lub Terapeuty zajęciowego. Jak widać, wybór kierunków jest całkiem spory. Warto przy tym dodać, że zapotrzebowanie na pracowników medycznych stale wzrasta. Tym samym, ukończenie szkoły medycznej Żak to gwarancja zdobycia pożądanego na rynku pracy zawodu.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02.)

Pamiętaj, że zdanie egzaminu państwowego i  otrzymanie dyplomu zawodowego  jest podstawą do uzyskania wpisu do „Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego”. 

 

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V