Praca w zawodzie medycznym - przewodnik dla dorosłych

#poradyŻaka

13.6.2024

WAŻNE! Treść tego artykułu bazuje na informacjach opublikowanych na stronach resortu zdrowia, interpretacjach przepisów aktualnych w momencie jego publikacji oraz artykułach branżowych. Jeśli masz pytania dotyczące aktualnych wymogów dotyczących kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, w niektórych zawodach medycznych, skontaktuj się z sekretariatem Żaka. Nasi doradcy udzieli Ci możliwe aktualnych informacji. Zawody medyczne to świetna ścieżka kariery dla osób empatycznych. To także ścieżka z coraz lepszymi perspektywami rozwoju i gratyfikacji za pracę. W związku z nowymi regulacjami zawody medyczne zyskały na znaczeniu. Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego o karierze w zawodach medycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki edukacji! 

Nasz artykuł podzieliliśmy na kilka sekcji:

1.      Kształcenie

2.      Kwalifikacje

3.      Wpis do rejestru

4.      Wysokość pensji w podmiotach leczniczych gwarantowana ustawą.

Zacznijmy jednak od krótkiego przypomnienia bardzo ważnej procedury: 
jak zdobyć zawód medyczny w 4 krokach

 1. Zapisz się do Żaka i rozpocznij naukę w policealnej szkole medycznej

  Nauka w naszych szkołach to gwarancja możliwości nabycia kompetencji zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz kwalifikacji potrzebnych do wykonywania niektórych zawodów medycznych.

 2. Ukończ szkołę i zdaj egzamin państwowy


  Kolejnym krokiem do podjęcia pracy w zawodzie jest podejście i zdanie egzaminu państwowego. Skutkuje to uzyskaniem tytułu zawodowego, co formalnie potwierdza kwalifikacje do wykonywania danego zawodu. Dla np. opiekuna medycznego oznacza to, że jest on uznany za kompetentnego do pracy w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, domy opieki czy ośrodki rehabilitacyjne. 

 3. Wpisz się do rejestru


  Żeby rozpocząć karierę w zawodzie medycznym niezbędne jest posiadanie wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr ten jest aktywny od dla użytkowników od 26 marca 2024 r. Wpisu możesz dokonać od razu po odebraniu dyplomu.

 4. Praca w zawodzie wyuczonym


  No i mamy to! Teraz jesteś dyplomowanym przedstawicielem zawodu medycznego a Twoje kompetencje potwierdza centralny rejestr. Możesz podjąć pracę w podmiotach leczniczych na warunkach określonych w przepisach. 

Po takim szybkim wstępie możemy przejść do omówienia przepisów, które regulują zawody medyczne w Polsce. Nie brakuje w nich zmian, które działają nie tylko na korzyść pracowników medycznych, ale także mają na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej. A co za tym idzie także zwiększanie zaufania do kompetencji personelu i samych standardów kształcenia i zatrudnienia w tym sektorze. 

Nauka w szkołach medycznych Żak


Dla osób chcących wejść na rynek pracy w sektorze medycznym, zwykle pierwszym krokiem jest podjęcie nauki w szkole medycznej takiej jak Żak. Nasze szkoły oferują różne kierunki kształcenia od opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi (opiekun medyczny) po samodzielne wykonywanie zabiegów (asystentka stomatologiczna) po aktywizację artystyczną i psychoruchową (terapeuta zajęciowy).

Przykładowe kierunki medyczne z oferty Żaka to

 • Asystentka stomatologiczna

 • Opiekun medyczny

 • Technik masażysta

 • Higienistka stomatologiczna

 • Technik sterylizacji medycznej

 • Terapeuta zajęciowy

Programy nauczania, które realizujemy na tych kierunkach są oczywiście zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Te wytyczne były opracowywane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, a ich realizacja na zajęciach dostarcza naszym Słuchaczom zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do podejścia do egzaminu państwowego  i  wykonywania zawodu.

Po nauce w Żaku, czyli egzamin zawodowy

Jeżeli chcesz uzyskać tytuł absolwenta i ukończyć szkołę jesteś zobowiązany/zobowiązana do podejścia do egzaminu  państwowego potwierdzającego Twoje kwalifikacje zawodowe. Po co? 

Egzamin  zawodowy weryfikuje i “gwarantuje” że posiadasz wymaganą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności praktyczne do podjęcia pracy. Opieka i wspomaganie leczenia drugiej osoby to bardzo wymagający i satysfakcjonujący zawód. 

Egzaminy zawodowe są organizowane dwa razy w roku - w styczniu oraz czerwcu, co znacznie przyśpiesza tempo nabywania wymaganych przepisami uprawnień.  

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Kolejnym etapem po zdaniu egzaminu i odebraniu dyplomu zawodowego jest wpisanie się do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. To wymóg formalny. Bez takiego wpisu nie można legalnie podjąć pracy w zawodzie medycznym. Rejestr funkcjonuje od 26 marca 2024 r. Wpis ma na celu weryfikację uprawnień oraz pomoc pracodawcom w poszukiwaniu kandydatów do pracy ze zweryfikowanymi i potwierdzonymi urzędowo kwalifikacjami.

Praca w podmiotach leczniczych

Przy tworzeniu nowych przepisów postawiono przede wszystkim na dostosowanie i uregulowanie kwalifikacji kandydatów do pracy. Teraz są one lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i systemu opieki zdrowotnej.
Oprócz tego wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości kształcenia, zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez personel medyczny. Ma być lepiej i bardziej rozwojowo!

Czy zastąpią nas roboty? Wyzwania i perspektywy

Ten lęk pojawia się ostatnio w wielu branżach. Czy zastąpi nas AI/roboty?
Podjęcie pracy w zawodzie medycznym wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale także oferuje spore perspektywy.

Cały czas wzrasta świadomość społeczna. Coraz częściej pacjenci są obciążeni chorobami cywilizacyjnymi.  A co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz medyczne. Dlaczego zawody medyczne są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa? Ponieważ zdrowie jest podstawą dobrobytu/dobrostanu każdej społeczności!

Chociaż technologia rozwija się w szybkim tempie, a roboty wyposażone w sztuczną inteligencję stają się coraz bardziej zaawansowane, nie zastąpią one w pełni profesjonalnego i empatycznego podejścia do pacjenta, jakie oferują ludzie. Medycyna to nie tylko zestaw procedur i interwencji technicznych, ale przede wszystkim relacja między personelem, a pacjentem. Oparte na zaufaniu, zrozumieniu i wsparciu emocjonalnym.

Roboty mogą wspomagać pracę medyków, przeprowadzając skomplikowane analizy danych, wspierając diagnostykę czy asystować podczas operacji, jednak nie są w stanie zrozumieć ludzkich emocji, potrzeb czy lęków w taki sposób, jak robi to człowiek. Profesjonalne i empatyczne podejście do pacjenta jest nieocenione w procesie leczenia i rekonwalescencji.  A to jest coś, czego roboty i aplikacje nie mogą zapewnić.

Podsumowanie

Dla osób dorosłych, które chcą podjąć pracę w zawodzie medycznym w Polsce, droga do celu jest jasna, choć wymagająca. Kształcenie w szkołach medycznych takich jak oferuje Żak, zdanie egzaminu zawodowego, wpis do rejestru oraz podjęcie pracy w podmiotach leczniczych to kluczowe etapy tego procesu. Dzięki nowym regulacjom, osoby te będą lepiej przygotowane do sprostania wymaganiom współczesnej medycyny, co przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce.