Opiekun medyczny

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Nauka na kierunku opiekun medyczny jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Opiekun medyczny to zawód, którego będziemy wszyscy coraz bardziej potrzebować. W starzejącym się społeczeństwie zwiększać się będzie liczba osób wymagająca nieustannej opieki. Jeżeli sens pracy odnajdujesz w pomaganiu innym ludziom, rozważ naukę na kierunku opiekun medyczny. 


Nie tak dawno zawód opiekuna medycznego zyskał nowe kompetencje. W związku z tym wzrósł prestiż tego stanowiska oraz potencjalne wynagrodzenie, na które możesz liczyć po ukończeniu nauki w Żaku. Opiekunowie medyczni po 1,5 roku nauki będą teraz mogli m.in.:

 • pobierać krew – będą w stanie zastąpić przy tym zadaniu pielęgniarkę/ratownika/technika analityki medycznej

 • podawać leki w formie iniekcji podskórnej np. (insulinę, heparynę drobnocząsteczkową)

 • przeprowadzać ćwiczenia fizjoterapeutyczne w oparciu o metodę Hoppe SOS 3D.

Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

To kierunek dla osób empatycznych, lubiących kontakt z człowiekiem, pragnących pomagać innym ludziom. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na poprawienie komfortu życia osobom chorym i niesamodzielnym, wybierz kierunek opiekun medyczny w Żaku i zaplanuj swoją przyszłość zawodową w branży ochrony zdrowia. 

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w Żaku?

Na kierunku opiekun medyczny nauczysz się wykonywania zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Dowiesz się także jak pobierać krew czy wykonywać ćwiczenia fizjoterapeutyczne metodą Hoppe SOS 3D. Nauczysz się porozumiewania się z pacjentem przy użyciu języka migowego. Poprawisz również znajomość języka obcego o słownictwo branżowe, które pozwoli Ci wykonywać pracę za granicą lub opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci jak najlepiej wykonywać zadania zawodowe w przyszłym miejscu pracy.

Kim możesz zostać po nauce na kierunku opiekun medyczny w Żaku?

Po ukończonej edukacji na tym kierunku staniesz się wykwalifikowanym opiekunem medycznym. Będziesz móc starać się o pracę w domach opieki, domach pomocy społecznej czy hospicjach. Swoją karierę możesz rozwijać także w przychodniach, sanatoriach, szpitalach czy środowiskowych domach samopomocy. Innym rozwiązaniem jest także zatrudnienie u osób prywatnych. 

Pamiętaj! Zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie dyplomu zawodowego to podstawa do uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Szczegółowe informacje, co daje Ci ten wpis (i dużo więcej) znajdziesz w naszym artykule poświęconym zawodom medycznym.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku opiekun medyczny będziesz umieć:

 • rozpoznawać problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej (w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku)

 • świadczyć usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej (w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku)

 • współpracować z pielęgniarkami i lekarzami

 • wykonywać czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych

 • wykonywać czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie (SOS 3D - Metoda Hoppe)

 • wykonywać wybrane czynności medyczne – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Wymagania zapisowe na kierunku opiekun medyczny

 • pełnoletność

 • wykształcenie średnie

 • zaświadczenie lekarskie

 • dostarczenie 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na ten kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

Opiekun medyczny


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V