Technik sterylizacji medycznej

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

Zaoczny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

 Jesteś osobą skrupulatną? Troszczysz się o higienę i chcesz związać swoją zawodową karierę z pomaganiem innym ludziom? W dobie pandemii każdy z nas musi dbać o higieną i regularnie odkażać przedmioty codziennego użytku. Technik sterylizacji to zawód, który jest silnie związany z między innymi z branżą medyczną oraz kosmetyczną.

Sterylizacja medyczna – co to jest?

Sterylizacja medyczna jest zbiorem czynności, na których skutek poddawane im narzędzia medyczne stają się „sterylnie czyste”, czyli wolne od jakichkolwiek drobnoustrojów. Wbrew pozorom sterylizacja medyczna to nie to samo, co dezynfekcja, stoi bowiem jeszcze jeden poziom wyżej pod względem dokładności usuwania mikroorganizmów.

Wskutek dezynfekcji znikają wegetatywne (aktywne) formy drobnoustrojów, co nie daje pewności, że poddawany jej przedmiot stanie się jałowy. Sterylizacja medyczna czyni narzędzia jałowymi, usuwa bowiem nie tylko formy wegetatywne mikroorganizmów, ale również te przetrwalnikowe (pozostające w stanie spoczynku). Po jej przeprowadzeniu narzędzia są zatem idealnie odkażone i w 100% bezpieczne dla zdrowia, nawet przy zastosowaniu podskórnym.

Czym się będziesz zajmować jako technik sterylizacji medycznej?

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się przede wszystkim odkażaniem narzędzi medycznych wielokrotnego użytku. Wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko przeniesienia choroby z klienta na klienta np. poprzez używanie tych samych narzędzi – niezbędna jest sterylizacja. Po zdobyciu wykształcenia w Żaku będziesz w stanie przeprowadzić dekontaminację wyrobów medycznych, czyli zamienić brudne przedmioty, w sterylnie czyste narzędzia nadające się do ponownego wykorzystania. Będziesz również sterylizować akcesoria medyczne jednokrotnego użytku, by zapewnić pacjentom i klientom placówek, w których są wykorzystywane, pełne bezpieczeństwo zabiegu.

Perspektywy zawodowe technika sterylizacji medycznej – gdzie może pracować?

Odkażanie narzędzi to proces, który kojarzy się przede wszystkim ze szpitalami. To jednak niejedyne miejsce, gdzie wykonywana jest taka praca. Technik sterylizacji medycznej jest potrzebny wszędzie, gdzie jakiekolwiek akcesoria mają bezpośredni kontakt z ciałem człowieka lub zwierzęcia. Lista miejsc, w których może pracować technik sterylizacji medycznej, jest zatem całkiem długa i obejmuje wszystkie placówki, w których jest dostępna sterylizatornia.

Pamiętaj! Zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie dyplomu zawodowego to podstawa do uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Szczegółowe informacje, co daje Ci ten wpis (i dużo więcej) znajdziesz w naszym artykule poświęconym zawodom medycznym.

Jak zostać technikiem sterylizacji medycznej?

Aby zostać technikiem sterylizacji medycznej, należy skończyć roczną naukę na kierunku o tej samej nazwie. W Żaku Technik sterylizacji medycznej jest kierunkiem bezpłatnym i zaocznym. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego słuchacze uzyskują oficjalny tytuł zawodowy, a także:

  • świadectwo MEN,

  • certyfikat kwalifikacji zawodowej

  • dyplom zawodowy (po przystąpieniu do egzaminu zawodowego).

Pamiętaj, że zdanie egzaminu państwowego i  otrzymanie dyplomu zawodowego  jest podstawą do uzyskania wpisu do „Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego”.

Aby zapisać się na kierunek Technik sterylizacji medycznej w Żaku, możesz umówić się na spotkanie w najbliższym sekretariacie naszej szkoły lub zapisać się w kilka minut online, bez wychodzenia z domu.

Czego się nauczysz na kierunku Technik sterylizacji medycznej w szkole Żak?

Absolwent kierunku technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Dzięki nauce w szkole będziesz w stanie samodzielnie:

  • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

  • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

  • kontrolować procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

  • tworzyć i prowadzić dokumentację procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

W trakcie nauki w naszej szkole zrealizujesz także praktyki zawodowe w miejscach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia dla naszych absolwentów.

Dlaczego warto wybrać szkoły medyczne Żak?

Szkoły medyczne Żak to przede wszystkim grono wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z pasją dzielą się swoją wiedzą. Kończąc u nas jeden z kierunków medycznych, takich jak właśnie Technik sterylizacji medycznej, zyskujesz pewność, że zostaniesz w pełni przygotowany do wykonywania danej pracy.

Nie musisz przy tym poświęcać bardzo dużo czasu na naukę. Szkoły medyczne są policealną formą nauki dla osób dorosłych, zjazdy zostają zatem zaplanowane w taki sposób, by umożliwić słuchaczom łączenie obowiązków rodzinnych oraz zawodowych z rozwojem edukacyjnym. Wystarczy rok i pozytywnie zdane egzaminy, byś w ramach nauczania zaocznego zdobył w Żaku wymarzony tytuł technika sterylizacji medycznej.

Co więcej, z nami otrzymujesz szansę znalezienia dobrego zatrudnienia. Nasza szkoła nawiązała bowiem współpracę z licznymi placówkami, które przyjmują słuchaczy na praktyki i niejednokrotnie chętnie zatrudniają po tym, jak skończą naukę.

.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Gdzie mogę pracować?

V