Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, odporną na stres i szukasz zawodu, w którym możesz pomagać potrzebującym, wybierz właśnie ten kierunek. W pracy będziesz wspierał swoich podopiecznych w codziennym życiu, motywował ich do rehabilitacji, planował ich aktywności i rozrywkę, udzielał pierwszej pomocy i rozwiązywał problemy osób niepełnosprawnych. Ponadto, ukończenie tego kierunku daje możliwość podjęcia pracy za granicą na terenie UE.

 

Czego nauczysz się na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole Żak?

Abyś był profesjonalnie przygotowany do pracy w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, nauczymy Cię wybranych zagadnień z psychologii i socjologii, a także elementów anatomii oraz patologii fizjologicznej człowieka. Zyskasz dość rzadką umiejętność posługiwania się językiem migowym, aby pomagać również osobom, które nie słyszą lub nie mówią. Natomiast nauka języka obcego w pomocy społecznej pozwoli Ci na opiekę nad pacjentami obcojęzycznymi lub gdy postanowisz pracować za granicą. Nauka przedmiotów o charakterze teoretycznym dotyczących opieki i pielęgnacji człowieka, a także organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej będzie stanowiła solidną podstawę do zdobycia praktycznych umiejętności. Dzięki zajęciom warsztatowym posiądziesz potrzebne kompetencje obejmujące umiejętności opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc i wsparcie oraz aktywizację podopiecznego.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (MS.08.)

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Asystent osoby niepełnosprawnej

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnych

 • Ośrodki adaptacyjne

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • Sanatoria

 • Szpitale

 • Środowiskowe domy samopomocy

 • Warsztaty terapii zajęciowej

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Umiejętności opiekuńcze

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 • Elementy anatomii i patologii człowieka

 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

 • Pomoc i wsparcie osoby niepełnosprawnej