Menu

Opis kierunku

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, odporną na stres i szukasz zawodu, w którym możesz pomagać potrzebującym, wybierz ten kierunek. W swojej pracy będziesz wspierał swoich podopiecznych w codziennym życiu, motywował ich do rehabilitacji, planował ich aktywności i rozrywkę, udzielał pierwszej pomocy i rozwiązywał problemy osób niepełnosprawnych. Ukończenie tego kierunku daje możliwość podjęcia pracy za granicą na terenie UE.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Asystent osoby niepełnosprawnej

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnych

 • Ośrodki adaptacyjne

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • Sanatoria

 • Szpitale

 • Środowiskowe domy samopomocy

 • Warsztaty terapii zajęciowej

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Bezpieczeństwo i higiena w opiece nad człowiekiem niesamodzielnym

 • Bio-psycho-społeczne podstawy rozwoju człowieka

 • Elementy anatomii człowieka

 • Organizacja opieki nad osobą starszą

 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

 • Trening umiejętności społecznych

 • Wstęp do andragogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 • Zarys psychologii

 • Zarys psychopatologii