Opiekun osoby starszej

Cena:

0 zł

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku opiekun osoby starszej jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 99 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Społeczeństwo w Europie ciągle się starzeje i coraz bardziej będziemy potrzebować wykwalifikowanych opiekunów dla seniorów. Jeżeli nie wyobrażasz sobie pracy za biurkiem i cenisz sobie możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, ten kierunek jest dla Ciebie. Idealnie sprawdzisz się w roli opiekuna osoby starszej, jeśli jesteś osobą empatyczną, cierpliwą, troskliwą i pomocną. 


Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

To ścieżka kariery dla tych, którzy nie boją się opiekować osobami starszymi i często schorowanymi. To kierunek dla osób empatycznych, troskliwych i cierpliwych. Jeżeli chcesz mieć na co dzień kontakt z drugim człowiekiem, ten kierunek jest dla Ciebie. Niekoniecznie musisz wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy - możesz również rozpocząć naukę, aby jeszcze lepiej umieć opiekować się osobą starszą z Twojej rodziny.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun osoby starszej?

Poznasz metodykę pracy opiekuńczej i sposoby aktywizacji społecznej podopiecznych. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii lepiej zrozumiesz zachowania podopiecznych oraz łatwiej będzie Ci odpowiadać na ich potrzeby. Będziesz wiedzieć jak organizować opiekę oraz wsparcie dla osoby starszej. Dzięki zajęciom z języka migowego będziesz mógł zajmować się także pacjentami głuchymi i z niedosłuchem.


Kim możesz zostać po nauce na kierunku opiekun osoby starszej w Żaku?

Po zakończeniu edukacji możesz poszukiwać pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy organizacjach pozarządowych. Zatrudnienie znajdziesz też u osób prywatnych.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku opiekun osoby starszej będziesz znać:

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Metodykę pracy opiekuńczej

 • Zasady organizacji opieki nad osobą starszą

 • Zasady organizacji wsparcia dla osoby starszej

 • Psychologię i socjologię w opiece nad osobą starszą

 • Zasady aktywizacji społecznej


Wymagania zapisowe na kierunku opiekun osoby starszej:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Do zapisu na kierunek będziesz potrzebować też:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej (SPO.02.)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Opiekun osoby starszej


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V