Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Empatia, kreatywność, asertywność i umiejętność pracy z ludźmi – jeśli wykazujesz te cechy i chcesz pomagać słabszym i potrzebującym, kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej to idealny wybór dla Ciebie! Po jego ukończeniu będziesz zmieniał na lepsze życie osób chorych, niesamodzielnych i korzystających z opieki instytucjonalnej, współpracując z terapeutami, organizując podopiecznym czas wolny, umożliwiając im samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i lokalną społecznością. Jest to kierunek perspektywiczny umożliwiający podjęcie pracy również za granicą na terenie UE.

 

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w szkole Żak?

Podczas dwuletniej nauki zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i wszystkie niezbędne umiejętności profesjonalnego opiekuna w DPS. Zdobędziesz wiedzę na temat bio-psycho-społecznego funkcjonowania człowieka i metodyki pracy opiekuńczo-wspierającej. Zyskasz teoretyczne podstawy opieki i organizacji domu pomocy społecznej. Nauka języka migowego pozwoli Ci pomagać i opiekować się osobami, które nie słyszą lub nie mówią. Gdybyś zdecydował się na pracę za granicą, po zajęciach z języka obcego w pomocy społecznej pozbędziesz się często występującej bariery językowej. Kompetencje zdobyte na praktycznych zajęciach z usług opiekuńczych i wspierających, aktywizacji osoby podopiecznej oraz treningu umiejętności społecznych sprawią, że będziesz od razu przygotowany do pracy w zdobytym zawodzie.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (MS.06.)

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2-lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekun w domu pomocy społecznej

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy małego dziecka

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Oddziały rehabilitacji w szpitalu

 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

 • Szkoły

 • Środowiskowe domy samopomocy

 • Warsztaty terapii zajęciowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Teoretyczne podstawy opieki

 • Trening umiejętności społecznych

 • Usługi opiekuńcze

 • Usługi wspierające