Opiekun w domu pomocy społecznej

Cena:

0 zł

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Praca w domu pomocy społecznej nie należy do najlżejszych, ale może dawać wyjątkowe poczucie spełnienia. Możesz mieć wpływ na poprawę warunków życia wielu osób, które same nie dałyby rady funkcjonować. Jeżeli chcesz zmieniać świat na lepsze i pragniesz być wsparciem i opoką dla bliźniego, rozważ naukę na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej.  


Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

To ścieżka kariery dla tych, którzy widzą sens pracy w pomocy drugiemu człowiekowi. Jeśli nie boisz się opiekować osobami starszymi, schorowanymi bądź niepełnosprawnymi, rozważ naukę na tym kierunku. Idealnym opiekunem w domu pomocy społecznej będzie osoba empatyczna, troskliwa i cierpliwa. 

Czego nauczysz się na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej?

Zdobędziesz wiedzę na temat bio-psycho-społecznego funkcjonowania człowieka i metodyki pracy opiekuńczo-wspierającej. Zyskasz teoretyczne podstawy opieki i organizacji domu pomocy społecznej. Nauka języka migowego pozwoli Ci pomagać i opiekować się osobami, które nie słyszą lub nie mówią. Gdybyś zdecydował się na pracę za granicą, po zajęciach z języka obcego w pomocy społecznej pozbędziesz się często występującej bariery językowej. Weźmiesz udział w zajęciach praktycznych z zakresu usług opiekuńczych i wspierających, aktywizacji osoby podopiecznej, a także treningu umiejętności społecznych. Dzięki temu będziesz móc od razu podjąć pracę w zdobytym zawodzie.


Kim możesz zostać po nauce na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej w Żaku?

Po zakończeniu edukacji będziesz móc poszukiwać pracy nie tylko w domach pomocy społecznej, jak sugerowałaby nazwa ;) Zatrudnienie znajdziesz także w domach małego dziecka, hospicjach, oddziałach rehabilitacji w szpitalu, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Interesujących dla Ciebie oferty pracy możesz szukać też w szkołach, środowiskowych domach samopomocy czy miejscach warsztatów terapii zajęciowej.

Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej będziesz znać:

 • Zasady aktywizacji osoby podopiecznej

 • Podstawy bio-psycho-społecznego funkcjonowanie człowieka

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Metodykę pracy opiekuńczo-wspierającej

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

 • Teoretyczne podstawy opieki

 • Zasady treningu umiejętności społecznych

 • Zasady prowadzenia usług opiekuńczych i wspierającychWymagania zapisowe na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Poza tym do zapisu będziesz potrzebować:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (SPO.03.)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Opiekun w domu pomocy społecznej


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V