Menu

Opis kierunku

Zawody z dziedziny pomocy społecznej coraz częściej pojawiają się na liście ogłoszeń o pracę – w Polsce i za granicą. Coraz większe zapotrzebowanie łączy się z coraz wyższymi zarobkami. Osoby po kierunku Opiekunka Środowiskowa, które pomagają podopiecznym
w codziennych czynnościach, pielęgnują ich, udzielają pierwszej pomocy oraz mobilizują do rozwijania ich zainteresowań i zwiększania samodzielności, zarabiają w Niemczech od 1000 do 1350 Euro miesięcznie!*

 

* źródła: oferty pracy w Niemczech w zawodzie Opiekunka Środowiskowa i Opiekunka Osoby Starszej, portal Pracuj.pl, 2017 r. oraz strony internetowe firm pośrednictwa pracy za granicą.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekunka środowiskowa

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy małego dziecka

 • Domy pomocy społecznej

 • Fundacje

 • Instytucje opiekuńcze

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Organizacja opieki środowiskowej

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy psychologii

 • Trening umiejętności społecznych

 • Wybrane zagadnienia socjologii

 • Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej

 • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP)

 • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne

 • Czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielanie pierwszej pomocy