Opiekunka środowiskowa

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku opiekunka środowiskowa jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 99 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Jeśli chcesz opiekować się osobami potrzebującymi pomocy, zadbaj o odpowiednie wykształcenie. Myślisz o świadczeniu usług opiekuńczych lub pielęgnacyjnych dzieciom o specjalnych potrzebach, osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny? W takim razie ten kierunek jest dla Ciebie. Solidne zaplecze teoretyczne, takie jak nauka podstaw psychologii, pozwoli Ci rozpoznawać emocje i motywacje innych ludzi - dzięki, temu jeszcze lepiej będziesz zaspokajać potrzeby swoich podopiecznych. Blok zajęć praktycznych sprawi, że codzienne obowiązki będziesz wykonywać pewnie i profesjonalnie. 

 Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

To kierunek dla osób, które sens życia odnajdują w pomocy innym ludziom. Jeżeli naturalną częścią Twojej osobowości jest chęć opiekowania się drugim człowiekiem, zawód opiekunki środowiskowej jest dla Ciebie. Musisz cechować się empatią, cierpliwością i wyrozumiałością. Nie możesz bać się kontaktu z innymi ludźmi, szczególnie starszymi, schorowanymi czy niepełnosprawnymi. 

Czego nauczysz się na kierunku opiekunka środowiskowa?

Dowiesz się, jak aktywizować swoich podopiecznych oraz jak opiekować się w domu osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Poznasz zasady organizacji opieki środowiskowej. Nauczysz się podstaw przedsiębiorczości, psychologii, socjologii i anatomii z fizjologią. W części praktycznej nauczysz się wykonywać czynności pielęgnacyjno-higieniczne i czynności diagnostyczno-usprawniające. Nauczysz się też udzielać pierwszej pomocy. Podszkolisz swój język obcy, aby otworzyła się przed Tobą perspektywa pracy za granicą. Poznasz również język migowy, aby bezproblemowo porozumieć się z podopiecznymi niemówiącymi lub niedosłyszącymi.


Kim możesz zostać po nauce na kierunku opiekunka środowiskowa w Żaku?

Po zakończeniu edukacji będziesz móc poszukiwać pracy w domach małego dziecka, domach pomocy społecznej, placówkach opieki dziennej, fundacjach i innych instytucjach opiekuńczych. Zatrudnienie znajdziesz również u osób prywatnych.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa będziesz znać:

 • Zasady aktywizacji osoby podopiecznej

 • Podstawy anatomii z fizjologią

 • Zasady bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Zasady organizacji opieki środowiskowej

 • Podstawy psychologii

 • Podstawy treningu umiejętności społecznych

 • Wybrane zagadnienia socjologii

 • Zasady profilaktyki chorób w opiece środowiskowej

 • Zasady opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP)

 • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne

 • Czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielanie pierwszej pomocy
Wymagania zapisowe na kierunku opiekunka środowiskowa:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Poza tym do zapisu będziesz potrzebować:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Świadczenie usług opiekuńczych (SPO.05)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Opiekunka środowiskowa


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V