Technik archiwista

Cena:

0 zł

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku technik archiwista jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 99 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Wielu ludziom praca archiwisty kojarzy się ze spokojnymi, żmudnymi i monotonnymi obowiązkami. Nic bardziej mylnego! Nasza kadra dydaktyczna przekona Cię, jak wielkie perspektywy roztaczają się przed słuchaczami tego kierunku. Zawód technika administracji idealnie wpasowuje się w trendy na rynku pracy w świecie digitalizacji. Wszystko dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej bezpiecznego i efektywnego sposobu gromadzenia dokumentów na nośnikach elektronicznych. To jednak nie wszystko! Zapisz się i przekonaj się sam.

Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

Cechuje Cię wrodzona wnikliwość zaczerpnięta rodem z filmów detektywistycznych? Jesteś osobą uwielbiającą porządek i wszystkie dokumenty masz zawsze idealnie posegregowane? Podczas czytania książek nie umyka Ci żaden szczegół? Zawód technika archiwisty jak żaden inny pozwala wykorzystać te predyspozycje. 

Czego nauczysz się na kierunku technik archiwista?

Przygotujemy Cię do obowiązków zawodowych związanych z gromadzeniem, porządkowaniem oraz ewidencjonowaniem różnorakich akt. Poznasz prawo archiwalne, zasady zabezpieczania akt i postępowanie z materiałami archiwalnymi. Dowiesz się więcej o działalności popularyzatorskiej archiwum. Poszerzysz swoje kompetencje językowe, aby móc posługiwać się branżowym językiem obcym. Nauczysz się opracowywać materiały archiwalne i odpowiednio przechowywać dokumentację. 

Kim możesz zostać po nauce na kierunku technik archiwista w Żaku?

Dokumenty występują praktycznie w każdej firmie - dlatego perspektywy zatrudnienia po ukończeniu kierunku technik archiwista są wyjątkowo szerokie. Pracować możesz w archiwach państwowych i zakładowych oraz różnorakich składnicach akt. Wielu archiwistów zostaje infobrokerami zajmującymi się pozyskiwaniem cennych, komercyjnych informacji na zlecenie klientów z Polski i zagranicy. Tego typu zadania można wykonywać zdalnie, zarówno jako pracownik etatowy, jak i freelancer.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku technik archiwista będziesz znać:

 • Język obcy w archiwistyce

 • Podstawy archiwistyki

 • Prawo archiwalne

 • Metody archiwistyki

 • Zasady zabezpieczania akt

 • Zasady działalności popularyzatorskiej archiwum

 • Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną

 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w archiwum

 • Zasady obiegu i przechowywania dokumentacji

 • Zasady opracowania materiałów archiwalnych

 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w archiwistyceWymagania zapisowe na kierunku technik archiwista:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Poza tym do zapisu potrzebować będziesz:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Organizacja i prowadzenie archiwum (EKA.02)

 • Opracowywanie materiałów archiwalnych (EKA.03)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Technik archiwista


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V