Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP)

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 99 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie szkoły Żak.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Każda działalność prowadzona w budynku, a także na otwartej przestrzeni musi spełniać wymogi przepisów BHP. Również wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych. Technik BHP to profesja, która będzie potrzebna zawsze - tylko współpraca z uprawnionym pracownikiem pozwala na prowadzenie szkoleń lub kontrolę warunków w miejscu pracy. Wiedza, którą każdy słuchacz zdobywa w toku edukacji na kierunku technik BHP, przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym. Odpowiednio szybka reakcja na zagrożenie to cenna umiejętność, która nierzadko pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób.

Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

Bezpieczeństwo jest dla Ciebie priorytetem w każdej sferze życia? Oceniasz ryzyko na każdym kroku? Masz analityczny umysł? Dbasz o szczegóły? Każdy przepis prawa jest przez Ciebie bezdyskusyjnie stosowany? Lubisz wciąż aktualizować wiedzę? Czerpiesz radość z dzielenia się swoją wiedzą z innymi? Praca jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie dawać Ci satysfakcję.

Czego nauczysz się na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Dzięki nauce przedmiotów praktycznych będziesz potrafić ocenić czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Nauczysz się ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Poznasz zasady ochrony środowiska. Przygotujemy Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka języka obcego branżowego pozwoli Ci na swobodne wykonywanie czynności zawodowych w środowisku międzynarodowym.


Kim możesz zostać po nauce na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w Żaku?

Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy daje perspektywy zatrudnienia w firmie praktycznie każdej branży. Specjaliści BHP są poszukiwani zarówno przez ogromne korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa czy organy administracji publicznej. Pracę bez problemu znajdziesz w firmach budowlanych, szkoleniowych czy consultingowych. Możesz również otworzyć własną działalność. 


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz znać:

 • Zasady ergonomii w procesie pracy

 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 • Zasady oceny ryzyka zawodowego

 • Podstawy prawa pracy

 • Podstawy techniki

 • Zagrożenia w środowisku pracy

 • Obiekty techniczne

 • Maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne)

Ponadto będziesz umieć:

 • Ustalać przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 • Prowadzić badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

 • Oceniać czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

 • Prowadzić działalność gospodarczą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Przeprowadzić pierwszą pomoc

 • Świadczyć usługi i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyWymagania zapisowe na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Poza tym do zapisu potrzebować będziesz:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.)


Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki:

 • Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy

 • Dobór środków ochrony indywidualnej

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V