Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jesteś spostrzegawczy, odważny, działasz szybko i pewnie, a do tego chcesz poczuć adrenalinę i nauczyć się posługiwać bronią? Wybierz kierunek Technik ochrony fizycznej osób i mienia! Twoim zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, a także zabezpieczanie zdrowia i życia ochranianych osób, wykrywanie zagrożeń, ochrona imprez masowych, zabezpieczanie centrów handlowych i miejsc użyteczności publicznej, konwojowanie osób, pieniędzy i wartościowych przedmiotów oraz zapobieganie przestępstwom. Praca jako technik ochrony osób i mienia to także planowanie systemu ochrony oraz strategii, jak uniknąć zagrożenia. Ten kierunek idealny wybór, jeśli chcesz w przyszłości kształcić się w zawodzie detektywa! Co więcej, pracy dla techników ochrony osób i mienia na pewno nie zabraknie. Mogą oni znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których niezbędna jest ochrona.

 

Czego nauczysz się na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia w szkole Żak?

Podczas nauki dowiesz się jakie uprawnienia i obowiązki ma pracownik ochrony, poznasz zasady BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, techniki interwencyjne i samoobrony. Zgłębisz zasady ochrony osób i obiektów oraz zasady i metody konwojowania. Zapewnimy Ci wyszkolenie strzeleckie, poznasz techniczne środki zabezpieczeń. Z kolei podstawy ekonomii oraz przedsiębiorczości dadzą Ci podstawę, po uzyskaniu koncesji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Ochrona osób i mienia (MS.03)

 

Kierunek częściowo odpłatny!

Płatność tylko na II oraz IV semestrze.

Wysokość opłaty: 245 zł/semestr

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2-lata

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Agencje ochrony

 • Banki

 • Firmy szkoleniowe

 • Prywatny ochroniarz

 • Służby specjalne

 • Urzędy administracji publicznej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Język obcy w ochronie osób i mienia

 • Konwojowanie

 • Ochrona osób (wstęp, planowanie, taktyka)

 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Techniki interwencyjne i samoobrona

 • Wyszkolenie strzeleckie

 • Zabezpieczenie imprez masowych (wstęp, planowanie, taktyka)

 • Obiekty i mienie podlegające ochronie

 • Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony

 • Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia

 • Planowanie i organizacja ochrony mienia oraz technicznych środków zabezpieczeń

 • Prowadzenie działań z zakresu ochrony mienia i technicznych środków zabezpieczeń

 • Techniczne środki zabezpieczeń