• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Higienistka stomatologiczna – bezpłatny kierunek szansą na pewny zawód!

Higienistka stomatologiczna – bezpłatny kierunek szansą na pewny zawód!

Postaw na kierunek pełen możliwości

25.6.2021

Jeśli stoisz przed wyborem ścieżki zawodowej i zastanawiałaś się nad branżą medyczną, to warto rozważyć podjęcie kształcenia na kierunku higienistka stomatologiczna. Dlaczego? Wykonywanie tego zawodu ma wiele zalet, nauka jest bezpłatna i po jej zakończeniu łatwo znaleźć pracę.

Higienistka stomatologiczna jest niezbędna w każdym gabinecie dentystycznym. Zajmuje się stomatologią od strony estetycznej, a także edukowaniem w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej.

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Higienistka, w przeciwieństwie do asystentki stomatologicznej, nie asystuje jedynie dentyście, lecz samodzielnie przeprowadza pewne czynności higieniczno-profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie stomatologa. Jest uprawniona do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozróżniania budowy i czynności narządów i układów organizmu

 • opisywania budowy głowy z uwzględnieniem narządu żucia

 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych

 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej

 • rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia u pacjentów

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia

 • korzystania z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych

 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej

 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych

 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem dentysty (m.in. usuwanie osadu i kamienia nazębnego – skaling, lakowanie, czyli zamykanie bruzd, lakierowanie, polerowanie, fluoryzacja oraz piaskowanie)

 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych

 • rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej

 • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie dentysty

 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych

 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych oraz przestrzegania terminów ich ważności

 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych

 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki

 • stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji

 • prowadzenia dokumentacji medycznej i rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych

 • przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

 • komunikowania się z pacjentami

 • współpracy z zespołem stomatologicznym

 • korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych

 • podstępowania zgodnie z zasadami etyki zawodu. 

Jaka jest różnica między zawodem higienistki a asystentki stomatologicznej?

Zazwyczaj używa się wymiennie określenia higienistka i asystentka stomatologiczna, jednak jest to błąd. Oczywiście są pewne podobieństwa, ale zawody te znacząco się różnią. Zarówno higienistka, jak i asystenta jest łącznikiem między pacjentem i dentystą i na tym kończą się właściwie wspólne cechy. Higienistka ma dużo większe uprawnienia niż asystentka, a niektóre jej zadania są tożsame z zadaniami wykonywanymi przez stomatologa. Higienistka wykonuje proste zabiegi higieniczne (wymienione wyżej) na zlecenie lekarza i pod jego kontrolą. Może również dokonywać przeglądu stanu uzębienia. To, że wykonuje te czynności pod kontrolą dentysty nie oznacza jednak, że patrzy on jej cały czas na ręce – chodzi bardziej o to, że może i powinna się z nim konsultować. Do obowiązków asystentki stomatologicznej należy natomiast przygotowanie gabinetu oraz narzędzi przed wizytą każdego pacjenta oraz towarzyszenie lekarzowi, w tym podawanie sprzętu i przygotowywanie preparatów medycznych. Wykonuje ona także prace stricte administracyjne, takie jak rejestracja pacjentów, informowanie i tworzenie dokumentacji.

Można zatem powiedzieć, że higienistka stomatologiczna jest bardziej samodzielna w pracy niż asystentka, choć oczywiście obie te funkcje są niezbędne w każdym dobrym gabinecie dentystycznym.

Jak zostać higienistką stomatologiczną?

By rozpocząć pracę w zawodzie higienistki stomatologicznej, należy zapisać się do policealnej szkoły medycznej na tym kierunku. Po ukończeniu liceum lub technikum można podjąć naukę. Nie jest wymagane zdanie matury. Nauka trwa tylko 2 lata, a zajęcia odbywają się dla wygody uczestników w systemie zaocznym. Kształcenie na tym kierunku  jest bezpłatne. Należy zdać egzamin zewnętrzny, który jest przeprowadzany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Oczywiście podejście do niego nie jest obowiązkowe, chyba że chce się uzyskać kwalifikację zawodową. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł higienistki stomatologicznej oraz kwalifikację o nazwie MED.02, czyli wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia. Potwierdzeniem uzyskanego wykształcenia jest świadectwo zgodne ze wzorem MEN.

Jaki jest program kształcenia na tym kierunku?

Większość zajęć na tym kierunku ma charakter praktyczny. Można w nich uczestniczyć, bazując na zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej. Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: wyposażenie pracowni stomatologicznej (narzędzia, materiały, aparatura diagnostyczna), odkażanie, sterylizacja i konserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej, techniki wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, profilaktyka przeciwpróchnicza i ortodontyczna zębów, stomatologiczna oraz edukacja zdrowotna.

Dlaczego warto zostać higienistką?

Zalety wykonywania zawodu higienistki są następujące:

 • atrakcyjne wynagrodzenie

Wykwalifikowana higienistka jest wręcz niezbędna w każdym gabinecie stomatologicznym. To  nieocenione wsparcie i pomoc dla lekarza - może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie za swoją pracę.

 • możliwości rozwoju

Higienistka może rozwijać się zawodowo poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Poza tym co roku odbywają się specjalistyczne konferencje dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

 • łatwość i szybkość uzyskania kwalifikacji zawodowych

Aby pracować w zawodzie, należy ukończyć 2-letni kierunek w szkole policealnej medycznej i zdać egzamin zawodowy.

 • misja

Celem pracy higienistki jest promocja zdrowia jamy ustnej i uświadamianie ludzi jak ważne dla całego organizmu jest dbanie o zęby i dziąsła.

 • ciągły kontakt z ludźmi

Higienistka ma duży kontakt z pacjentami – poświęca im więcej czasu niż lekarz dentysta. Musi umieć słuchać pacjentów i dowiedzieć się czy i jakie błędy popełniają w codziennej higienie jamy ustnej. Jest to zatem praca dla osób, które lubią ludzi.

Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu szkoły?

Higienistki znajdują pracę przede wszystkim w gabinetach stomatologicznych prywatnych, a także tych funkcjonujących na terenie szkół i przedszkoli oraz jednostek edukacyjnych i ośrodków opiekuńczych. Są potrzebne również w wyspecjalizowanych klinikach stomatologicznych, poradniach publicznych i niepublicznych. Higienistka może też prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu edukacji stomatologicznej i promocji zdrowia.

Oczywiście istnieje również możliwość podjęcia dalszego kształcenia, w tym doszkalania się na różnego rodzaju kursach czy branie udziału w konferencjach branżowych. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności na pewno doceni każdy pracodawca, daje to więc równocześnie możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia.

 Więcej informacji na temat kształcenia na bezpłatnym kierunku higienistka stomatologiczna można znaleźć na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/higienistka-stomatologiczna.