• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Absolwent szkoły policealnej – jakie ma wykształcenie?

Absolwent szkoły policealnej – jakie ma wykształcenie?

2.11.2022

O ile powszechnie wiadomo, jakie wykształcenie ma absolwent szkoły średniej, a jakie – szkoły wyższej, o tyle wiele osób ma problem ze wskazaniem, jakie wykształcenie ma formalnie absolwent szkoły policealnej. Jak to zatem wygląda w rzeczywistości, co daje ukończenie szkoły policealnej i co powinny wiedzieć osoby, które rozważają zapisanie się na jeden z dostępnych kierunków?

Czym jest szkoła policealna?

Warto w pierwszej kolejności wyjaśnić, że szkoła policealna to w polskim systemie edukacji rodzaj szkoły przeznaczonej dla absolwentów szkoły średniej. Należy przy tym zaznaczyć, że aby zostać przyjętym do szkoły, nie trzeba posiadać świadectwa dojrzałości (czyli mieć zdanej matury) – wystarczy jedynie mieć dyplom ukończenia szkoły średniej.

Ile trwa nauka w szkole policealnej? Słuchacze uczą się zazwyczaj dwa lub cztery semestry – czyli rok lub dwa lata. Zajęcia na ogół odbywają się zaocznie (w weekendy), dzięki czemu uczestnicy mają możliwość podjęcia pracy zawodowej na pełen etat. To, co jest charakterystyczne dla szkoły policealnej, to nauka konkretnych umiejętności i praktycznej wiedzy, które słuchacz może następnie wykorzystać w pracy.

Osoby, które zdecydują się na naukę w szkole policealnej, mogą liczyć na legitymację (uprawniającą do zniżek), bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, a po ukończeniu edukacji – na świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, uznawane przez instytucje polskie i europejskie.

Część osób może się jednocześnie zastanawiać, czy szkoła policealna daje status studenta; należy mieć jednak świadomość, że tak nie jest.

Szkoła policealna: jakie to wykształcenie?

Nie wszyscy wiedzą również, jakie wykształcenie po szkole policealnej ma jej absolwent. Osoba, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły policealnej nadal ma wykształcenie średnie; jeśli jednak absolwent szkoły policealnej zdał egzamin zawodowy lub z kwalifikacji, dodatkowo ma również tytuł specjalisty lub technika. Należy zatem podkreślić, że ukończenie szkoły policealnej nie wiąże się ze zdobyciem wyższego wykształcenia czy wykształcenia zawodowego. To pierwsze zdobywają absolwenci szkoły wyższej, to drugie – osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną.

Wykształcenie policealne a średnie

Można się jednak zastanawiać, czy w takim razie są jakiekolwiek różnice między wykształceniem średnim a wykształceniem osoby, która ukończyła szkołę policealną. Warto zatem doprecyzować pewne kwestie.

Po pierwsze, wykształcenie średnie będzie mieć zarówno absolwent liceum (i ogólnokształcącego, i profilowanego) jak i osoba, która ukończyła technikum czy szkołę policealną. Różnica polega jednak na tym, że absolwent technikum – jeśli zdał również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - ma także tytuł technika. Tytuł zawodowy technika może też zdobyć słuchacz szkoły policealnej, o ile również zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Podsumowując zatem:

- absolwenci liceum, technikum i szkoły policealnej mają wykształcenie średnie,

- absolwenci technikum i szkoły policealnej mogą dodatkowo zdobyć tytuł zawodowy technika, o ile zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co daje ukończenie szkoły policealnej?

Szkoły policealne będą dobrym wyborem dla osób, które po ukończeniu edukacji w szkole średniej chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, które pozwolą im na rozpoczęcie pracy w wymarzonej branży. Kształcenie w szkole policealnej jest kompleksowe, a uczestnik ma szansę na prawdziwe zgłębienie danej dziedziny – co nie jest możliwe podczas kilkudniowego szkolenia.

Co istotne, do szkoły policealnej może aplikować każda osoba, która ma wykształcenie co najmniej średnie; jednocześnie posiadanie matury nie jest wymagane. Tym samym szkoła policealna jest również świetnym wyborem dla osób, które z jakiegoś powodu nie mają świadectwa dojrzałości, ale za to chcą dalej kontynuować edukację – i to na konkretnym kierunku.

Warto też dodać, że słuchacze szkoły policealnej odbywają praktyki kierunkowe, co często pozwala im później na łatwe znalezienie zatrudnienia w interesującej ich branży. Oprócz tego w szkole policealnej Żak słuchacze biorą też udział w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, sprzedaży i marketingu (w zależności od programu kierunku). Tym samym absolwenci szkoły policealnej są świetnie przygotowani do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

 

 

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.