Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cena:

699 zł

Liczba godzin:

48 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Czego nauczysz się na kursie praktycznej nauki zawodu?

Kurs przygotuje Cię do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Kurs przygotowuje pracodawców do pełnienia obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów podczas praktycznej nauki zawodu. Praktyczną naukę zawodu realizują uczniowie szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa zawodowego, a także młodociani realizujący przygotowanie zawodowe.
Nauka może być realizowana poprzez zajęcia praktyczne (w szkole) oraz praktyki zawodowe (u pracodawcy).

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia na podstawie §10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019.391), zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Ucz się w Żaku szybko i wygodnie

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, pismem o numerze ŁKO.WKOiZ.5633.3.2023.GG

Przykładowy program nauczania:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy,

 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”,

 • Metodyka praktycznej nauki zawodu,

 • Umiejętności dydaktyczne 8 godzin - realizowane stacjonarnie w siedzibie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi przy ulicy Milionowej 21 po ukończeniu modułu ONLINEEfekty kształcenia:

 • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,

 • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,

 • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

 • umie zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy oraz napisać scenariusz zajęć,

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zaplanowania własnej kariery zawodowej,

 • potrafi skutecznie wspomagać rozwój zawodowy uczniów,

 • potrafi dokonać ewaluacji pracy.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391),

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Cenę kursu automatycznie dzielimy na 2 raty.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V