Zawody opiekuńcze

Praca dla osób z poczuciem misji

1.8.2019

Opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej. To cztery najpopularniejsze zawody opiekuńcze, na które zapotrzebowanie na rynku pracy stale rośnie, dlatego warto zastanowić się nad rozpoczęciem kariery w którejś z wymienionych profesji. Tym bardziej, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania, rosną również stawki wynagrodzeń.

Opiekun w domu pomocy społecznej – zmieniaj życie chorych na lepsze

Jeśli praca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, a do tego jesteś asertywny, kreatywny i – przede wszystkim – empatyczny, Opiekun w DPS to zawód dla Ciebie! W pracy na tym stanowisku, będziesz mógł realizować się w pomocy innym osobom, często dużo słabszym, chorym i potrzebującym wsparcia. Do Twoich zadań będzie należało m.in. organizowanie podopiecznym czasu wolnego, współpraca z terapeutami, pomoc w rozwoju zainteresowań, integracja z lokalną społecznością, wspieranie ich samorealizacji. Co ważne, to na tyle perspektywiczny kierunek, że nic nie stoi na przeszkodzie, by po ukończeniu nauki, podjąć pracę również w innych krajach UE.

Nauka na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej trwa dwa lata i odbywa się w systemie zaocznym. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy pracują, a chcieliby zdobyć nowe umiejętności lub się przekwalifikować. W toku edukacji, słuchacze zdobędą wszelkie niezbędne kwalifikacje i umiejętności potrzebne do tego, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód. Jakich przedmiotów mogą spodziewać się uczniowie tego kierunku?

 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Usługi wspierające
 • Usługi opiekuńcze
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

Kierunek Opiekun w DPS stawia tak samo duży nacisk na zagadnienia teoretyczne, jak i przećwiczenie praktycznych umiejętności. Dzięki temu, absolwenci są przygotowani do pracy od razu po ukończeniu nauki.

Opiekunka środowiskowa – codzienne niesienie pomocy innym

Opiekunka środowiskowa to profesja, która wymaga dużych nakładów cierpliwości i zaangażowania. Osoba wykonująca ten zawód, stanowi nieocenione wsparcie dla podopiecznych, w wykonywaniu codziennych, podstawowych czynności: zajmuje się ich pielęgnacją, wspiera w rozwijaniu zainteresowań, motywuje do większej samodzielności oraz – gdy jest taka konieczność – potrafi udzielić pierwszej pomocy. Osób do pracy w tym charakterze ciągle brakuje, dlatego, jeśli już ktoś zdobędzie odpowiednie kwalifikacje, może liczyć na spore zarobki.

Podczas trwającej rok nauki słuchacze będą uczyć się takich przedmiotów, jak:

 • Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP)
 • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne
 • Czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielanie pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy psychologii

W toku nauki, przyszłe opiekunki środowiskowe poznają tajniki profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Dzięki zajęciom z podstaw psychologii, będą w stanie trafnie oceniać potrzeby emocjonalne i psychiczne swoich podopiecznych, by później móc je zaspokajać. Bardzo ważny jest również kurs pierwszej pomocy, który jest niezwykle potrzebny do pracy z ludźmi chorymi, które mogą potrzebować pomocy niemal w każdej chwili.

Asystent osoby niepełnosprawnej – odpowiedzialny zawód opiekuńczy

Kolejny zawód z poczuciem misji to asystent osoby niepełnosprawnej. To zajęcie, któremu – bez wątpienia – nie będą w stanie sprostać wszyscy. W przypadku tej profesji, najbardziej cenione i poszukiwane są osoby odpowiedzialne, z dużym poczuciem empatii i cierpliwe. Asystent osoby niepełnosprawnej spełnia się w niesieniu pomocy innym i stanowi nieocenione wsparcie w ich codziennym życiu: pomaga w podstawowych czynnościach, motywuje do rehabilitacji, planuje różnego rodzaju aktywności, a także jest w stanie udzielić pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Żeby zacząć karierę w tym zawodzie, należy ukończyć trwającą rok naukę. Co ważne, uzyskanie tytułu daje możliwość podjęcia pracy nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Żeby asystent osoby niepełnosprawnej był jak najlepiej przygotowany do wykonywania zawodu, uczestniczy w zajęciach z:

 • Terapii zajęciowej i aktywizacji
 • Pomocy i wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Umiejętności opiekuńczych
 • Elementów anatomii i patologii człowieka
 • Organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Opieki i pielęgnacji człowieka
 • Języka migowego

Zdobycie dyplomu, daje szansę zdobycia pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wielu innych miejscach.

Opiekun medyczny – pożądany zawód w starzejącym się społeczeństwie

Europa, w ostatnich latach, stała się kontynentem, który w błyskawicznym tempie się starzeje. Przybywa zarówno seniorów, jak i osób niepełnosprawnych oraz chorych. Każda z wymienionych grup, potrzebuje stałej opieki, dlatego potrzeba coraz więcej wykwalifikowanych osób, które mogłyby się nimi zająć. Opiekun medyczny, sprawdzi się w tej roli idealnie. To zawód dla odpowiedzialnych i empatycznych osób, które czerpią radość i satysfakcję z niesienia pomocy innym. Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych jest ogromne, dlatego osoby wykształcone w tym zawodzie, mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy, szczególnie Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa rok i odbywa się w systemie zaocznym. Słuchacze biorą udział w zajęciach z:

 • Anatomii i fizjologii człowieka
 • Języka migowego
 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zdrowia publicznego
 • Języka obcego w ochronie zdrowia

To oczywiście jedynie przykładowe przedmioty. W trakcie nauki, przyszli opiekunowie medyczni, zdobędą masę praktycznej wiedzy, która pozwoli im jak najlepiej wykonywać powierzone obowiązki.

 

Jeśli chcesz uczyć się na jednym z wymienionych kierunków zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz on-line: