Zawody medyczne w pigułce. Co zmienia nowa ustawa?

#poradyżaka

13.3.2024

Zmiany w zawodach medycznych stają się faktem. 26 marca 2024 roku wchodzi w życie Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Wprowadza regulacje w 15 zawodach medycznych. Głównie chodzi o to, by pracowali w nich wyłącznie profesjonaliści — odpowiednio wykształceni z chronionym prawnie tytułem zawodowym.

Które zawody są medyczne? Jakich zmian w ich funkcjonowaniu się spodziewać? Co te zmiany znaczą dla osób już pracujących, dla uczących się zawodu oraz dla chętnych do nauki zawodów medycznych?

Odpowiedzmy krótko, zwięźle i na temat, czyli w pigułce łatwej do przełknięcia. Dawka optymalna, przeciwwskazań brak, a korzyści z przyswojenia — nadzwyczaj wiele.

Zawody medyczne według nowej ustawy

Od czego zacząć? Najlepiej od początku. Oto lista 15 zawodów objętych zmianami nowej ustawy o niektórych zawodach medycznych:

➢      asystentka stomatologiczna,

➢      elektroradiolog,

➢      higienistka stomatologiczna,

➢      instruktor terapii uzależnień,

➢      opiekun medyczny,

➢      optometrysta,

➢      ortoptystka,

➢      podiatra,

➢      profilaktyk,

➢      protetyk słuchu,

➢      technik farmaceutyczny,

➢      technik masażysta,

➢      technik ortopeda,

➢      technik sterylizacji medycznej,

➢      terapeuta zajęciowy.

Najważniejsze zmiany w zawodach medycznych 2024

Nowa ustawa wprowadza zmiany zarówno w wymaganiach względem osób chcących podjąć pracę w zawodach medycznych, jak i dyktuje systemowe rozwiązania mające podnieść jakość funkcjonowania tych profesji.

Kluczowe zmiany poniżej:

1.     Kwalifikacje zawodowe

Wraz z wejściem ustawy osoby pracujące w zawodzie medycznym muszą mieć określone kwalifikacje. Szczegółowe informacje na ten temat zostały podane w Załączniku do ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1972).

Jak zdobyć wymagane kwalifikacje? Jedną z dróg jest nauka w szkole policealnej w zawodach takich jak asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej , czy terapeuta zajęciowy. Ukończenie szkoły policealnej na tych kierunkach wraz z uzyskaniem dyplomu daje kwalifikacje zgodne z wymogami nowej ustawy.

Dzięki nauce w szkole policealnej bezpłatnie i w krótkim czasie można zdobyć kwalifikacje w zawodach medycznych spełniające nowe wymogi. To optymalna ścieżka edukacji zgodna z najnowszymi kryteriami pracy w zawodach medycznych zarówno dla osób, które już świadczą pracę w tych profesjach, lecz nie legitymują się dyplomem, jak i dla chętnych do podjęcia pracy w zawodach medycznych.

Co więcej, nowa ustawa wprowadza obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. W związku z tym będzie wymóg podejmowania szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych. Ułatwić ma to przyznanie 6 dni płatnego urlopu na rozwój zawodowy.  

2.     Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Zawody medyczne są nie tylko regulowane, ale i rejestrowane. Co to znaczy? Zacznie działać Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Będą do niego wpisywane osoby, które spełnią ustawowe warunki. Wpis do rejestru jest jednym z wymogów do podjęcia pracy w zawodzie medycznym.

Wnioski o wpis skierowane do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny można składać od 26 marca 2024 roku za pośrednictwem systemu Centrum e-Zdrowia podległego Ministerstwu Zdrowia.

Osoby, które 26 marca 2024 roku spełniają kryteria, mają czas na złożenie wniosków do 26 września 2024 roku. Bez uzyskania wpisu do rejestru będą mogły pracować w zawodzie do 26 marca 2025 roku.

3.     Zarobki w zawodach medycznych objętych nową ustawą

Ustawa przewiduje wiele wymogów i regulacji, którym należy sprostać, aby pracować w zawodzie medycznym. Kto spełni kryteria, tego czeka nie tylko rozwój zawodowy, ale i podwyżka. W myśl nowych przepisów wzrosną pensje minimalne w zawodach medycznych.

Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie w objętym nową ustawą zawodzie medycznym  w podmiocie leczniczym od 1 lipca 2024 r. nie może być niższe niż 6153,71 zł brutto  (4525 zł netto). Do stawki zasadniczej dolicza się różne  dodatki np. za pracę zmianową, stażowe i inne możliwe.

***

To były zmiany w zawodach medycznych w telegraficznym skrócie. W razie kolejnych będziemy informować. Trzymamy rękę na pulsie, by mierzyć puls wydarzeń.

Cykl #poradyŻaka tworzy Barbara Kazimierczak - doktor filozofii, socjolożka działająca od lat w projektach edukacyjnych. Trenerka motywacyjna, twórczyni treści, tłumaczka, edukatorka i tutorka.