Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Lubisz pracować z dziećmi i chciałbyś zostać nauczycielem? Możesz zacząć swoją karierę szybciej jako Asystent nauczyciela przedszkola. Zrób pierwszy krok i zapisz się na ten kierunek, a już po roku będziesz mógł zacząć pracę. Będziesz pomagać nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, nauczysz się właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, poznasz metody organizowania dzieciom czasu wolnego i literaturę dziecięcą.

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz dyplom Szkół Żak

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Przedszkola

 • Świetlice

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Działania twórcze rozwijające kompetencje kluczowe dziecka

 • Edukacja artystyczna z elementami techniki

 • Edukacja humanistyczna z kulturą języka polskiego

 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza w przedszkolu

 • Metodyka pracy przedszkolnej z dydaktyką

 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego

 • Podstawy psychologii

 • Warsztat pracy asystenta nauczyciela przedszkola

 • Wybrane problemy biomedycznego rozwoju dziecka

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i przedszkolnej