Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Pracownik socjalny jest niezbędny w każdym społeczeństwie, którego obowiązkiem jest dbanie o słabszych. Niesie pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji - materialnej, psychicznej czy emocjonalnej. Dokonuje analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychologiczną.

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Pracownik socjalny

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Centra integracji społecznej

 • Domy pomocy społecznej

 • Organizacje pozarządowe

 • Ośrodki pomocy społecznej

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • Szpitale

 • Zakłady karne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowania człowieka

 • Pedagogika społeczna

 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • Trening kompetencji interpersonalnych

 • Warsztat pracy z klientem w kryzysie

 • Wiedza o instytucjach wsparcia społecznego

 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej

 • Zarys patologii społecznych

 • Zarys psychologii ogólnej i psychologia społeczna