Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy tzw. EUROZAWODÓW, dlatego po jego ukończeniu znajdziesz zatrudnienie w kraju, jak i za granicą. Będziesz mógł pracować nie tylko w portach i terminalach, ale też jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Ten kierunek to również świetny wstęp do dalszego kształcenia na takich popularnych kierunkach jak, m.in.: Zarządzanie w transporcie lotniczym, Teleinformatyka czy Budowa lotnisk. Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali w szkole Żak?

Zapoznasz się szczegółowo z tematem podróżnych w portach i terminalach, zaczynając od przepisów dotyczących danych osobowych w terminalach, przez odprawę biletowo-bagażową, przewóz osób chorych i wymagających specjalnej troski, po jakość w transporcie i akty prawne. Zapewnimy Ci również wprowadzenie do eksploatacji portów i terminali. Zapoznasz się z ich funkcjonowaniem, organizacją i przebiegającym w nich transportem. Będziesz uczyć się na temat towaroznawstwa, ładunkoznawstwa i operacji magazynowych. Dzięki zajęciom praktycznym zdobędziesz umiejętność organizacji obsługi podróżnych przy użyciu odpowiednich informatycznych i technicznych środków. Bez trudu zadbasz o bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie oraz w eksploatacji środków transportu. Zyskasz również umiejętność technicznej obsługi środków transportu. Nauka języka angielskiego w eksploatacji portów i terminali umożliwi Ci obsługę zagranicznych pasażerów oraz pracę w międzynarodowym środowisku.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Obsługa podróżnych w portach i terminalach (AU.33)

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portalach i terminalach (AU.34)

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik eksploatacji portów i terminali

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych

 • Linie lotnicze

 • Porty morskie i rzeczne

 • Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne

 • Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Język obcy w eksploatacji portów i terminali

 • Podróżni w portach i terminalach

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Transport w portach i terminalach

 • Wprowadzenie do eksploatacji portów i terminali

 • Organizacja portów i terminali

 • Funkcjonowanie portów i terminali

 • Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo

 • Operacje magazynowe w portach i terminalach

 • Organizacja obsługi podróżnych

 • Środki informatyczne i techniczne wykorzystywane w obsłudze podróżnych

 • Wprowadzanie do obsługi magazynów

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie

 • Funkcjonowanie magazynu (koszty działalności magazynu)

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w eksploatacji środków transportu

 • Obsługa techniczna środków transportu