Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Geodeta to zawód, który daje duże możliwości – finansowe i rozwojowe. Po ukończeniu tego kierunku Twoim zadaniem będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. A po kilku latach pracy w zawodzie możesz zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem.

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik geodeta

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Jednostki organizacyjne administracji geodezyjno-kartograficznej

 • Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 • Szkoły geodezji

 • Wydziały geodezji w starostwach powiatowych

 • Zakłady geodezyjne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Dokumentacja katastralna

 • Działalność gospodarcza w geodezji

 • Geodezja ogólna i inżynieryjna

 • Geomatyka

 • Język obcy w geodezji

 • Kataster i gospodarka nieruchomościami

 • Prace obliczeniowe i kartograficzne

 • Prawo w geodezji

 • Rysunek geodezyjny

 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne