Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Geodeta to zawód, który daje duże możliwości – finansowe i rozwojowe. Po ukończeniu tego kierunku Twoim zadaniem będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. A po kilku latach pracy w zawodzie możesz zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik geodeta w szkole Żak?

Teoretyczne przygotowanie będzie stanowiło solidną podstawę przy zdobywaniu praktycznych umiejętności i kompetencji podczas zajęć warsztatowych. Należą do nich przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza i podstawy przedsiębiorczości, które pozwolą Ci zapoznać się także z kulisami prowadzenia własnej firmy. Będziesz uczyć się także kompetencji społecznych i organizacji pracy zespołów, a także samej geodezji i geodezji inżynieryjnej. Poznasz prawo w geodezji oraz posiądziesz wiedzę dotyczącą katastru i gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo język obcy zawodowy pozwoli Ci na podejmowanie współpracy w środowisku międzynarodowym. Natomiast w ramach zajęć praktycznych odbędziesz ćwiczenia geodezyjne, prace obliczeniowe i kartograficzne, zapoznasz się z geomatyką, rysunkiem geodezyjnym i dokumentacją katastralną.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31)

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32)

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik geodeta

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Jednostki organizacyjne administracji geodezyjno-kartograficznej

 • Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 • Szkoły geodezji

 • Wydziały geodezji w starostwach powiatowych

 • Zakłady geodezyjne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Dokumentacja katastralna

 • Działalność gospodarcza

 • Geodezja inżynieryjna

 • Geomatyka

 • Język obcy zawodowy

 • Kataster i gospodarka nieruchomościami

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Prace obliczeniowe i kartograficzne

 • Prawo w geodezji

 • Rysunek geodezyjny

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 • Geodezja

 • Ćwiczenia geodezyjne