Menu

Opis kierunku

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem, w której, wg ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%*. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

 

* źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej.

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Biogazownie

 • Ciepłownie geotermalne

 • Działy obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii

 • Firmy prywatne działające w sektorze energetyki odnawialnej

 • Instytucje badawcze

 • Serwisy obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną i cieplną