Kurs - Język polski dla obcokrajowców

Cena:

499 zł

Czas trwania:

45

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany jest do obcokrajowców, których celem jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Na kursie uczestnicy osiągną wiedzę w zakresie trzech podstawowych sprawności językowych, jakimi są: rozumienie, mówienie i pisanie. Zdobyta wiedza może stanowić punkt wyjścia do dalszej edukacji językowej cudzoziemca. 

Rozumienie:

 • wyodrębnienie określonych głosek z tekstu mówionego i czytanego

 • ukierunkowane słuchanie tekstów czytanych przez lektora

 • słuchanie nagrań

 • odgrywanie prostych scenek

 • praca z tekstami pochodzącymi z różnych źródeł

Pisanie:

 • ćwiczenia w kreśleniu znaków litero podobnych i liter polskiego alfabetu

 • ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu

 • rozsypanki literowe, sylabowe, wyrazowe i zdaniowe

 • tworzenie słowniczka ortograficznego

 • zbiorowe i samodzielne redagowanie prostych form użytkowych skierowane do różnych adresatów

Mówienie:

 • ćwiczenia wyzwalające aktywność uczących się w posługiwaniu się materiałem językowym

 • dialogi i dyskusje

 • scenki komunikacyjne

 • ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne (zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów)

 • gromadzenie określonego słownictwa

 • ćwiczenia wymowy polskich głosek

 • swobodne wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia, przeżycia oraz przeczytane teksty

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • rozumie znane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny oraz bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna

 • rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami, takimi jak podstawowe informacje dotyczące własnej osoby i rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania oraz zatrudnienia

 • rozumie główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach

 • prawidłowo wymawia podstawowe głoski języka polskiego, akcentuje wyrazy, stosuje odpowiednią intonację (oznajmującą, pytającą i rozkazującą) w wypowiedziach

 • wypełnia formularze z danymi osobowymi, takimi jak: nazwisko, adres, obywatelstwo (np. w hotelu)

 • potrafi napisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb

 • rozumie proste dialogi i rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi wyrażające propozycje, przeprosiny, obietnice

Wymagania:

 • pełnoletność


r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

45

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB "Żak"


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.